Obavijest povrćarima 26.10.2012.

Vrijeme je sadnje zimske salate u negrijane zaštićene prostore. Obzirom na vremenske uvjete koji jesu (niske temperature, magla, velika vlaga u ZP) preporučam pratiti promjene na nadzemnom dijelu salate. Najčešće gljivične bolesti koje se mogu javiti na slati, osim polijeganja rasada u vrijeme presađivanja, u ovim uvjetima su bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), siva plijesan (Botrytis cinerea) i plamenjača salate (Bremia lacticae).

Bijela trulež – razvoj bijelog micelija u zoni vrata korijena, radi čega dolazi do odvajanja listova od korijena.

Siva plijesan – na korijenovu vratu i bazi listova vide se smeđe pjege sa karakterističnom sivom prevlakom. Za vrijeme visoke vlažnosti zaraza se širi u unutrašnjost listova rozete.

Plamenjača salate – u početku zaraze vidljive su svijetlo žute pjege na listovima, kasnije na tome mjestu tkivo odumre i javlja se bijela prevlaka na naličju lista.

Preventivne mjere zaštite protiv navedenih bolesti su provjetravanje zaštićenog prostora, uklanjanje zaraženih biljaka, umjereno navodnjavanje i gnojidba dušikom.

Kemijske mjere zaštite (kad biljka ima razvijena 4-5 lista): bijela trulež i siva plijesan (Signum, Kidan, Lupo), plamenjača salate (Pergado MZ, Ridomil gold MZ pepite, Previcur energy, Aliete flash, Avi, Avi WG, Topic). 

Upotrijebljeno sredstvo zbrinuti na propisani način, voditi računa o karenci upotrijebljenog sredstva, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2012. godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

 

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.
e-mail:Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis