Obavijest voćarima 20.07.2012.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na aktivne tvari koje su manje puta korištene u dosadašnjim zaštitama.

Protiv jabučnog savijača koristiti jedan od pripravaka kao: Calypso, Mospilan, Reldan, Lino i ostali. Nastaviti sa zaštitom protiv minera okruglih mina.

Nasade pregledati na prisutnost crvenog voćnog pauka i hrđaste grinje i po potrebi primijeniti jedan od dozvoljenih pripravaka.

Nasade šljiva zaštititi protiv šljivinog savijača.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

 

Mira Živković, dipl. ing. agr.
e-mail:
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis