Obavijest ratarima 20.07.2012.

Žetva žitarica je u tijeku. Prije skladištenja ovogodišnjeg uroda potrebno je očistiti prostor za skladištenje.

U očišćenim i praznim skladištima u kojima je prethodnih godina zabilježena prisutnost skladišnih štetnika potrebno je provesti tretiranje insekticidima: Actellic 50 EC, Pirimifos – metil 50 EC, K-Othrine SC, Protect-IT.

Ukoliko u skladištima ima starih žitarica u kojima su prisutni štetni kukci, odvojite ga od ovogodišnjeg uroda i tretirajte jednim od insekticida: Actellic 50 EC, K-Obiol EC 25. Pri primjeni ovih sredstava obratite pozornost na karencu – period u kom se žito ne smije koristiti za ishranu stoke.

U istu svrhu mogu se koristiti fizikalni insekticidi koji nisu svrstani u otrove i nemaju karencu: Protect-IT, Aquapy.

Pripravke treba primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja zbrinite na propisan način.

U posljednjoj izmjeni Pravilnika o uputama koji su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja i uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN br. 135/08; 73/10; 55/12), došlo je do promjena u evidencijskom listu uporabe sredstava za zaštitu bilja. Prema izmjenama u evidenciju uporabe SZB obaveza je upisati najmanje: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog SZB (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina neka druga uporaba. Evidencija se vodi u elektroničkom papirnatom obliku.

  

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis