Obavijest proizvođačima krumpira 20.07.2012.

Prema meteorološkim prognozama u narednim danima najava je kišnog perioda. Zaštitu krumpira protiv plamenjače i koncentrične pjegavosti potrebno je provesti prije kiše primjenom jednog od fungicida: Acrobat MZ, Acrobat MZ WG; Ranman 400 SC; Infinito; Equation PRO; Galben M, Baldo M, Fantic M, Galben C, Baldo C; Ridomil gold MZ 68 WP, Matador gold, Ridomil gold MZ, Pepite WG; Melody Duo WP 66,75; Revus, Pergado MZ; Quadris.

Mjere zaštite provoditi u rano jutarnjim ili večernjim satima.

Obavezno prije primjene sredstva pročitajte priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja zbrinite na propisan način.

U posljednjoj izmjeni Pravilnika o uputama koji su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja i uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN br. 135/08; 73/10; 55/12), došlo je do promjena u evidencijskom listu uporabe sredstava za zaštitu bilja. Prema izmjenama u evidenciju uporabe SZB obaveza je upisati najmanje: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog SZB (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina neka druga uporaba. Evidencija se vodi u elektroničkom papirnatom obliku.

   

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis