Obavijest vinogradarima 12.07.2012.

Vinova loza je u fenofazi intenzivnog porasta bobica a ranije sorte u fenofazi zatvaranja grozda. Postoje vremenski uvjeti za razvoj gljivice uzročnika plamenjače (peronospore) vinove loze (Uncinula necator) na vinovoj lozi.(Plasmopara viticola) i pepelnice

Stoga vinogradarima preporučamo pripravke: Daconil 720 SC, Antracol WP 70, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Star 80 WP, Mankozeb, Polyram DF, Cabrio top, i sl. za zaštitu protiv plamenjače vinove loze.

Posebnu pozornost obratiti na pepelnicu (Uncinula necator) i zaštitu obaviti pripravcima: Crystal KS, Talendo, Vivando, Collis KS, Postalon 90 SC. Ukoliko ima vidljivih simptoma preporučamo pripravak Falcon 460 EC.

Sorte koje su u fenofazi zatvaranja grozda zaštititi protiv sive plijesni (Botritys cinerea) jednim od pripravaka: Switch 62,5 WG, Cantus, Teldor SC 500, Mythos, Chorus 75 WG i dr. Može se tretirati samo zona sa grozdovima.

Za suzbijanje druge generacije grozdovih moljaca – gusjenica-primijeniti neki od navedenih insekticida; Affirm, Laser, Lino, Relly 40, Fastac 10 SC, Reldan 40 EC, Avaunt 15 SC.

Zbog brige o pčelama tretiranja provoditi u večernjim satima!

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom.

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis