Prošlog tjedna zabilježen je kritičan broj ulova leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) po ferotrapu, stoga je potrebno ponoviti zaštitu jednim od sljedećih insekticida: Reldan 40 EC, Lino ili Rely 40.

Također obavještavamo proizvođače jabuka da su vizualnim pregledom na pojedinim lokalitetima nađene mine od druge generacije minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella), pa ukoliko pregledom nasada jabuka primijetite mine veličine do 2 mm potrebno je tretirati pripravkom Mospilan 20 SP ili Calypso SC 480. Navedeni pripravci djeluju i na jabučnog savijača.

Za zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalisv) u nasadima jabukaponoviti tretiranje jednim od sljedećih površinskih pripravaka: Dithane M-45, Star 80 WP, Antracol WP, Captan, Merpan ili dr.

Potrebno je kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Napomena:

Prema Zakonu o otpadu (178/04,111/06, 107/07, 60/08, 87/09) te Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja (NN:70/ 05) i pripadajućim pod zakonskim aktima potrebno je:

  1. Sredstva za zaštitu bilja  primijeniti prema uputi proizvođača.
  2. Voditi evidenciju o uporabi sredstava na otvorenom te u zatvorenom i zaštićenom prostoru.
  3. Nakon uporabe sredstva, prazna ambalaža se mora zbrinuti u skladu s uputom na etiketi.

  

Božena Dežđek, dipl. ing. agr.
e-mail:Bozena.Dezdek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis