Obavijest proizvođačima koštičavog voća 10.07.2012.

Početkom srpnja zabilježili smo veći ulov leptira breskvinog savijača (Cydia molesta), breskvinog moljca (Anarsia lineatella) i šljivinog savijača (Cydia funebrana) na feromonske klopke. Na plodovima napadnutim gusjenicama navedenih štetnika vrlo često se razvija i trulež.

Primjenu insekticida protiv navedenih uzročnika crvljivosti plodova breskve, nektarine i šljive preporučamo samo na sortama na kojima je moguće ispoštovati propisanu karencu insekticida (najmanji broj dana koji mora proteći od primjene insekticida do početka berbe).

Za suzbijanje uzročnika crvljivosti na breskvi i nektarini mogu se primijeniti insekticidi Affirm (karenca 7 dana), Coragen (karenca 14 dana), Reldan, Lino, Rely (karenca 21 dan).

Za suzbijanje gusjenica šljivinog savijača na šljivi je dopušten insekticidi Coragen (karenca 14 dana).

Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju češće grmljavinske pljuskove te je na plodovima u dozrijevanju moguć razvoj truleži (Monilinia). Za zaštitu je moguće koristiti fungicide kratke karence Teldor 500 SC ili Indar EW (karenca 3 dana) ili Signum (karenca 7 dana).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis