Obavijest vinogradarima 13.06.2012.

Od zadnje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 8 dana. U posljednja 4 dana na većini lokaliteta Grada Zagreba i Zagrebačke županjije palo je od 45-60 l kiše po m2, bilježimo visoku relativnu vlagu zraka 70-90% te maksimalne temperature zraka  23-27 C.

U ovakvim uvijetima postoji velika opasnost za razvoj plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator)!

Tijekom obilaska terena u nekim nasadi uočena je  pojava plamenjače stoga treba redovito pregledati nasade te obavljati redovitu zaštitu!

Sorte ranijih epoha dozrijevanja završile su cvatnju, one kasnijih epoha dozrijevanja završavaju sa cvatnjom.

Obzirom na količinu oborina koja je pala te idealnih uvijeta za razvoj bolesti čim prije obaviti zaštitu vinograda! 

Za suzbijanje plamenjače mogu se koristiti:

Galben F WP, Baldo F, Ridomil Gold Combi WG, Ridomil Gold MZ, Mikal Flash WG, Winner WP, Pergado F, Pergado MZ, Acrobat MZ , Forum Star DF, Melody Duo WP, Mildicut SC, Fantic F.

Preparati koji uz sistemičnu komponentu sadrže i folpet imaju postrano djelovanje i na sivu plijesan (Botrytis cinerea). 

U nasadima u kojima ima simtoma plamenjače (na gornjoj strani lista žučkaste pjege na naličju lista ispod pjege bijela prevlaka) prednost dati: Acrobat MZ , Forum Star DF,  Melody Duo WP. 

Za suzbijanje pepelnice preporučamo korištenje:

Stroby WG, Crystal KS, Falcon 460 EC, Postalon 90 SC, Collis KS, Talendo EC, Folicur 250 EW, Topas 100 EC, Punch 10 EW , Flamenco, Domark ME, Tilt EC, Gong EC, Mystic EC, Nativo 75 WG. 

Kišno vrijeme koje je usljedilo nakon cvatnje pogoduje jačanju potencijala ranog botritisa ili sive pljesni (Botrytis cinerea) osobito kod osjetljivih sorata; Rajnski rizling, Traminac, Zeleni silvanac. Za suzbijanje rane plijesni peteljkovine grozdića moguće je u zoni grožđa  primjeniti: Mythos SC, Botril 300 SC, Cezar, Kidan SC, Chorus WG, Teldor. 

Upotreba insekticida trenutno nije potrebna! 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba koristiti prema uputama koji se dobiju prilikom nabave.  

Aleksandra Radić, dipl. ing. agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@komora.hr
Pripremi za ispis