Uputa tržnim proizvođačima proljetnog luka iz lučice i sjemena 08.06.2012.

Tijekom mjeseca svibnja u dva smo navrata tržne proizvođače luka upozoravali o potrebnim mjerama usmjerenih zaštita protiv plamenjače ili peronospore luka (Peronospora destructor). Kiša je proteklog mjeseca padala gotovo svaki drugi dan, a na području Donjeg Pustakovca ukupno je izmjereno svibanjskih 120,8 mm oborina. Nove oborine meteorolozi najavljuju početkom idućeg tjedna, pa je opasnost od razvoja gljivičnih bolesti iz skupina plamenjača ili peronospora vrlo velika. Tjedne oborine u količinama nešto većim od 10-tak mm, jutarnje magle i prosječne dnevne temperature oko 15° do 17°C, uz dugotrajnije zadržavanje vlage na lišću luka optimalno je za razvoj najopasnije gljivične bolesti. Posebice su jače ugroženi na napad bolesti usjevi luka koji su bili oštećeni tučom 23 i/ili 24. svibnja o.g.!

Peronospora ili plamenjača luka se već krajem travnja ili tijekom mjeseca svibnja u pravilu prvo pojavljuje na usjevima zimskog luka, a također je lučica za proljetnu sadnju značajan izvor zaraze. Iz oboljelih se polja plamenjača luka uspješno prenosi na udaljenosti 800-1.000 m zračne linije. Usjevi proljetnog luka iz sjemena sada sa razvojem više od 6 listova postaju sve više ugroženi na napad ove bolesti. Dopuštenje za suzbijanje plamenjače luka u Hrvatskoj do sredine 2011. godine imaju samo neki bakarni fungicidi: npr. Modra galica, Bordoška juha, Plavi kamen, Bordoška suspenzija, Blauvit, Champion, Champion tekući, Cuproline, Cuprocaffaro 50 WP, organski površinski propineb (Antracol 70 WP, Chromoneb S-70, Župineb S-70) i kombinacije bakreni-oksiklorid + propineb (Bakreni antrakol), bakreni-oksiklorid + benalaksil (Galben-C WP, Baldo-C), te mankozeb + benalaksil (Fantic-M WG).  

Temeljem naputka o proširenju primjene sredstvima za zaštitu bilja na male kulture i male namjere nadležno Ministarstvo je Rješenjima od 30. lipnja do 29. studenog 2011. godine dopustilo u luku koristiti četiri organska fungicida navedena u Tablici 1.!

 
Tablica 1. Proširenje dozvole organskim pripravcima protiv plamenjače u luku od 2011. godine:
Pripravak
Bolest
Primjena
Karenca
Amistar 250 SC
plamenjača
1 lit./ha (4x)
(najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)
K=14 dana
Quadris SC
plamenjača
1 lit./ha (4x) (minimalni razmaci tretiranja 7 dana)
K=14 dana
Shirlan SC
plamenjača
0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)
K=7 dana
Ridomil Gold MZ Pepite
plamenjača
2,5-3,0 kg/ha (3x)
K=21 dan
 
Trenutno je u usjevima proljetnog luka iz lučice obavezno nastaviti mjere zaštite od peronospore luka, a preporučujemo koristiti pripravke koji sadrže djelatne tvari benalaksil (npr. Fantic-M, Glaben-C, Baldo-C) i/ili M-metalaksil (Ridomil Gold MZ Pepite).  

Usjeve proljetnog luka iz sjemena također nakon što razviju 6. pravi list, a naročito ako se nalaze u blizini zimskog luka ili proljetnog luka iz lučice, također preporučujemo redovito štititi protiv plamenjače. Moguće je koristiti iste pripravke kao u proljetnom luku iz lučice. Utrošiti 300-500 litara škropiva na hektar, a moguće je dodati sredstvo za poboljšanje prianjanja i kvašenja. Insekticide trenutno nije potrebno koristiti, ali budući ovih dana najavljuju najviše dnevne temperature koje bi trebale dosezati vrijednosti 27°C, preporučujemo pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Dopuštenje za suzbijanje tripsa u usjevima luka od protekle godine ima pripravak Laser u količini 0,12-0,2 lit./ha (maksimalno 4 primjene uz najmanji razmak tretiranja 7-10 dana i propisanu karencu 7 dana). U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 50 % očekivanog promjera dodati i sredstvo protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii), npr. dopuštenje u luku imaju pripravci Signum DF (1,5  kg/ha) uz propisanu karencu 21 dan i Switch WG (1,0 kg/ha) uz propisanu karencu 14 dana.

Prilikom suzbijanja bolesti i štetnika luka dodavati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja. 

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
Pripremi za ispis