Obavijest voćarima 08.06.2012.

Tijekom slijedećih nekoliko dana najava je promjenjivog vremena. Preporuka je zaštititi nasade jabuka protiv krastavosti i pepelnice. Od fungicida koristiti sistemike: Punch 10 EV ili Indar 5 EW ili Baycor 25 WP, Score 250 EC, Systane 12 E i sl. u kombinaciji s jednim od preventivnih fungicida: Dithane M-45, Star 80 WP, Mankonor, Mankokal, Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP. Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili. 

U nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu protiv plamenjače i šupljikavosti lista pripravcima: Captan 50, Captan WP 50, Merpan 50 WP, Stoper, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG. 

Protiv jabučnog savijača koji uzrokuje crvljivost plodova preporuča se provesti tretiranje nasada jabuka jednim od insekticida kao što su Reldan 40 EC, Rely 40, Lino, Pyrinex 250 ME, Match 50 EC, Mimic, Runner 240 EC, Nomolt SC, Insegar 25 WP. Ukoliko su u nasadu prisutne i lisne uši tada za tretiranje koristite Calypso SC 480 ili Mospilan 20

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja. 

Obavljeno tretiranje uvedite u evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja zbrinite na propisan način.

U posljednjoj izmjeni Pravilnika o uputama koji su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja i uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN br. 135/08; 73/10; 55/12), došlo je do promjena u evidencijskom listu uporabe sredstava za zaštitu bilja. Prema izmjenama u evidenciju uporabe SZB obaveza je upisati najmanje: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog SZB (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina neka druga uporaba. Evidencija se vodi u elektroničkom papirnatom obliku.  

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr
Pripremi za ispis