Ponavljamo važnu obavijest međimurskim vinogradarima o mjerama usmjerene zaštite vinograda 06.06.2012.

U razdoblju od 21. do 25. svibnja o.g. upućivali smo dnevne preporuke o prvoj usmjerenoj zaštiti od plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula/Erysiphe necator) prije početka cvatnje vinograda, a prije 6 dana odnosno 31. svibnja o.g.  uputili smo preporuku o zaštiti vinove loze s početkom cvatnje! Naime, još prije 10-tak dana cvatnjom su započele neke sorte ranije epohe dozrijevanja, npr. chardonnay i sve sorte iz skupine pinota, a ovih dana cvatnjom započinju neke od dominantnih vinskih sorata u Međimurskom vinogorju, npr. graševina, moslavac bijeli ili šipon, sauvignon i rajnski rizling. Tijekom proteklog mjeseca svibnja na većini mjernih lokaliteta u vinogorju je pala iznadprosječna količina oborina, npr. na lokalitetu Sv.Juraj na Bregu 116.5 mm, na lokalitetu Trnovčak 117.8 mm a na lokalitetu Orehovčak 126.5 mm kiše! Tijekom posljednjih 8 dana u vinogorju smo kišu zabilježili svakog dana, ali u manjim količinama pa je ukupno od 29. svibnja do jučerašnjeg dana palo oko 15-tak mm oborina. Prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka u istom su razdoblju vrlo visoke i kreću se od 70 do 93 %.

Posljednja jača kiša zabilježena 22. svibnja o.g., npr. na lokalitetu Orehovčak u količini 47.5 mm, uzrokovala je drugu jaču primarnu zarazu plamenjačom (Plasmopara), čije je skriveno razdoblje završilo 29. svibnja o.g., pa se od zadnjeg dana mjeseca svibnja na nedovoljno zaštićenoj lozi mogu pronaći prvi znakovi plamenjače ili peronospore! Kiše koje bilježimo prvih 5 dana mjeseca lipnja padaju u vinogorju na takvim lokalitetima uzrokuju vrlo opasne naknadne zaraze. Manje količine oborina meteorolozi najavljuju narednog vikenda, pa je opasnost od razvoja dviju najopasnijih gljivičnih bolesti – plamenjače ili peronospore (Plasmopara) i pepelnice (Uncinula/Erysiphe) loze u cvatnji vinove loze vrlo velika! Stoga je potrebno redovito zaštititi vinograde s razmacima tretiranja koji ne smiju biti veći od 12 ili najviše 14 dana, a ove je sezone kvalitetnu zaštitu potrebno provoditi i tijekom pune cvatnje u vinogradima.

U punoj cvatnji je moguće koristiti organske kombinirane pripravke protiv plamenjače i pepelnice, a izbor prilagoditi njihovim ograničenjima, te zdravstvenom stanju vinograda i rokovima od protekle zaštite. Koristiti njihovu povišenu propisanu dozu ili količinu.

Prema tehnološkim uputama izdanim od Ministarstva poljoprivrede za 2012. godinu u integriranoj su vinogradarskoj proizvodnji u našoj zemlji protiv plamenjače (Plasmopara viticola) dopušteni s ograničenjima slijedeći kombinirani pripravci: Mikal Flash WG, Winner WP, Attila WP, Rival WP, Alonso WP, Acrobat MZ, Forum Star DF, Antracol Combi WP, Curzate-F SC, Galben-M, Baldo M, Fantic M, Galben F, Baldo F, Fantic F, Ridomil Gold MZ, Ridomil Gold Combi, Mildicut SC, Pergado F, Pergado MZ, Equation PRO, Verita WG, Profiler WG, Melody Duo WP i Electis WG.

Svakako u program zaštite vinove loze neposredno prije jače cvatnje preporučujemo i kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice. U integriranoj su vinogradarskoj proizvodnji za suzbijanje pepelnice (Uncinula/Erysiphe necator) dopušteni s određenim ograničenjima Quadris* SC, Universalis* SC, Collis SC, Stroby DF, Eclair* WG, Cabrio Top* DF, Vivando SC, Talendo EC, Falcon EC, Domark ME, Tilt EC, Gong EC, Bumper EC, Pallis, Folicur EW, Foliar 250, Mystic EC, Nativo WG, Systhane 12E, Fond 12E, Systhane 24E, Topas 100 EC, Trapez EC, Crystal, Postalon SC, Mystik EC, Flamenco i Punch 10 EW.  

*Označeni pripravci su registrirani i protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) 

U punoj cvatnji vinograda ne preporučujemo koristiti anorganske spojeve na osnovi sumpora i bakra! 

Grožđani moljci su prezimljujućom populacijom u proteklom razdoblju zabilježeni u intenzivnom letu u danima 26. travnja do 22. svibnja o.g., ali njihovo suzbijanje prije i/ili tijekom cvatnje ne preporučujemo. Populacija njihovih ličinki s početkom cvatnje je na svim pregledanim sortama i lokalitetima u vinogorju daleko ispod kritičnog praga suzbijanja.

Folijarnu prihranu vodotopivim hranjivima s početkom otvaranja prvih cvjetova u vinogradu također ne preporučujemo.

 
mr.sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
 
Pripremi za ispis