Obavijest povrtlarima 06.06.2012.

Obavještavaju se proizvođači krumpira da je vrlo jak pritisak bolesti koja uzrokuje krumpirovu plijesan i zato se preporuča zaštita usjeva primjenom ACROBAT MZ u količini od 2 kg na hektar ili INFINITO u količini od 1.2 L na hektar ili REVUS u količini od 0.5 L na hektar ili BALDO M ili FANTIC M ili GALBEN M u količini od 2.5 kg na hektar ili ELECTIS u količini od 2 kg na hektar ili DACONIL u količini od 1.75 L na hektar ili MELODY DUO u količini od 3 kg na hektar ili SHIRLAN u količini od 400 ml na hektar ili EQUATION PRO u količini od 400 g na hektar ili PERGADO u količini od 2.5 kg na hektar.

Povrtlari koji će tretirati krumpir biopreparatima mogu primijeniti protiv krumpirove plijesni MYCOSIN VIN u količini od 5 kg na hektar ili FRUTOGARD u količini od 5 L na hektar.  

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana popuniti tablicu evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

 
                                                                                  Gordana Lovrec, dipl. ing. agr.
                                                                                  E-mail:Gordana.Lovrec@komora.hr
 
Pripremi za ispis