Obavijest vinogradarima 05.06.2012.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda palo je 25- 50 litara kiše po metru kvadratnom, te su i dalje povoljni uvjeti za širenje plamenjače vinove loze.

Za zaštitu vinove loze od plamenjače pred cvatnju, ili u početku cvatnje ranih sorata mogu se koristiti sistemični fungicidi: Ridomil Gold Combi WG, Galben F WP, Baldo F, Mikal Flash, Mikal Premium, i dr.

Preporučena sredstva sadrže folpet koji u vlažnim uvjetima smanjuje ranu pojavu sive plijesni.

Protiv zaraze pepelnicom mogu se koristiti fungicidi Crystal, Talendo EC, Stroby, i dr. Ukoliko se primjenjuju fungicidi iz skupine triazola (Folicur 250 EW, Systhane 24 EC, Punch 10 EW i dr) potrebno im je dodati pripravak na osnovu sumpora.

Pregledom vinograda uočena je pojava gusjenica grozdovih moljaca, u vrlo malom broju. Ipak je potrebno pregledati nasad i ukoliko se pronađe veći broj gusjenica (prag štetnosti za prvu generaciju se smatra 15-30 gusjenica na 100 grozdova, izvršiti tretiranje insekticidima: Laser KS, Reldan EC, Avaunt SC i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputi proizvođača!

Marijana Milušić dipl. ing. agr.
e-mail: Marijana.Milusic@komora.hr
Pripremi za ispis