Obavijest ratarima 21.05.2012.

Budući da je većina usjeva kukuruza u fazi 4-5 listova, a na mnogim parcelama nije napravljena još nijedna zaštita od korova treba napraviti zaštitu ovisno o korovnoj flori koja je dominantna na parceli.

Preporuča se primjena:

1.     Protiv jednogodišnjih (MUHARI) i višegodišnjih travnih korova

 (DIVLJI SIRAK): MOTIVELL ili TAROT 25 DF ili TALON 25 WG ili TRAWEL, i dr.

2.     Protiv jednogodišnjih širokolisnih korova (ŠĆIR, LOBODA, AMBROZIJA, EUROPSKI MRAČNJAK) : CALLISTO 480 EC ili HARMONY 75 DF ili HABIT 75 WG, i dr.

3.     Protiv višegodišnjih širokolisnih (OSJAK,SLAK): BANVEL 480 S ili CAMBIO ili FARAON ili SAMBA, i dr. 

Mogu se koristiti i gotovi pripravci protiv jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova (KOŠTAN, SVRAČICA, MUHARI, ŠĆIR, AMBROZIJA, LOBODA, MRAČNJAK) i višegodišnjih korova (DIVLJI SIRAK, PIRIKA): MAISTER OD ili EQUIP OD ili SEKATOR OD

Navedene pripravke  obavezno koristiti uz dodatak okvašivača!

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti u skladu s preporukama proizvođača!

Obavezno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja!  

 
 Tatjana Radiković,  dipl. ing. agr.
 
 
 
Pripremi za ispis