Obavijest tržnim proizvođačima merkantilnog krumpira 17.05.2012.

Zbog iznadprosječno toplog i suhog razdoblja sadnja krumpira se ove sezone na većini polja obavila u zadnjoj dekadi mjeseca ožujka i prvim danima mjeseca travnja, što je u prosjeku 15 do 20 dana ranije nego prosječnih godina. Zbog toplog tla usjevi su nicali već sredinom prve dekade mjeseca travnja, pa smo s niskim noćnim i jutarnjim temperaturama tijekom Uskršnjih blagdana bilježili smrzavanje rano izniklih usjeva. Ipak, nakon dugotrajne proljetne suše od 5. do 24. travnja o.g. u Belici je palo 67 mm kiše, a u Orehovici 45 mm, pa su početkom svibnja na mnogim su poljima biljčice krumpira bile veličine već 10-20 cm, a u ranijim rokovima sadnje čak i veće.

U noći 3./4. svibnja o.g. na području Belice je tijekom par sati palo čak 55,8 mm kiše, a na području Orehovice nešto više od 28 mm. Premda je u prvoj polovici mjeseca svibnja ukupno u Belici izmjereno čak 91,6 mm kiše, ali zbog jačeg vjetra koji je nakon 11. svibnja o.g. čak 6 dana puhao brzinom jačom od 15 km/ha, uređaji još nisu zabilježili vlaženje cime dovoljno značajno za jače primarne zaraze uzročnikom plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) (vidi Histogram 1.). Ipak, na poljima krumpira s depresijama u kojima se nakon obilnije kiše početkom svibnja zadržavala voda opasnost od ranije pojave ove bolesti u narednom razdoblju ipak postoji.

Naprotiv, premda je u Orehovici tijekom prve polovice svibnja palo 60,2 mm kiše ili skoro 30 % manje nego u Belici, na istom je lokalitetu zabilježeno čak 4 uvjeta za vrlo jake zaraze uzročnikom fitoftore ili krumpirove plijesni. Naime, zbog blizine akumulacijskog jezera HE Čakovec i rijeke Drave zadržavanje vlage u cimi krumpira na širem području Orehovice je značajno duže, pa stoga bilježimo vrlo povoljne uvjete za početni razvoj plamenjače ili krumpirove plijesni već u prvoj polovici svibnja o.g.!

Svakako su na moguću ranu pojavu plamenjače ili plijesni krumpira najugroženija polja gdje su usjevi rano posađeni ili su bili pokriveni paučinastom folijom ili površine gdje je protekle godine zabilježena kasna pojava ove bolesti. Obično smo prve znakove plamenjače krumpira proteklih godina pronalazili na ranim sortama adora, riviera i jaerla. Ponavljamo da su jače ugrožena polja u blizini riječnih dolina zbog duže zadržavanja rose ili dugotrajnije magle, npr. uz Dravu (Orehovica, Vularija, Totovec i dr.) ili rijeku Muru (npr. Domašinec, Podturen i dr.), odnosno polja gdje se krumpir sadi u ponovljenom uzgoju ili se za sadnju koriste gomolji iz vlastite proizvodnje. Polja s krumpirom gdje usjev razvijaju bujniju cimu (npr. sorta vineta) također treba redovito pregledavati i na vrijeme započeti zaštitom.

Stoga proizvođačima merkantilnog krumpira u područjima uz rijeku Dravu i Muru, na poljima gdje usjevi krumpira zatvaraju redove i počinju formirati prve cvjetne glavice, preporučujemo u narednom razdoblju redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva, te započeti obaveznu prvu usmjerenu zaštitu. Vrući dani zabilježeni već krajem travnja i početkom svibanja s temperaturama zraka većim od 27°C takođersupogodovali početnom razvoju koncentrične ili crne pjegavosti krumpira (Alternaria solani). Na lokalitetu Belice zbroj dnevnih vrijednosti za razvoj ove bolesti je u prvoj polovici svibnja iznosio 27, a na području Orehovica 34, pa je moguća pojava i prvih znakova ove bolesti na osjetljivim sortama krumpira! Proizvođačima preporučujemo već od prvih usmjerenih tretiranja koristiti kombinacije pripravaka koje su dovoljno učinkovite na obadvije najvažnije gljivične bolesti cime krumpira: plamenjaču ili krumpirovu plijesan i crnu ili koncentričnu pjegavost i palež!

Primjerice, dopuštenje za suzbijanje obje najvažnije bolesti cime krumpira, plamenjače (Phytophthora) i koncentrične ili crne pjegavosti (Alternaria), u našoj zemlji imaju pripravci Acrobat MZ u količini 2,0 kg/ha, Antracol Combi WP u količini 2,5 kg/ha, Daconil 720 SC u količini 1,75 lit./ha, Electis WG u količini 1,8-2 kg/ha, Melody Duo WP u količini 3,0 kg/ha i Quadris SC u količini 0,8-1 lit./ha.

Od novijih je pripravaka protiv plamenjače je moguće koristiti Revus SC u količini 0,6 lit./ha ili Infinito SC u količini 1,8 lit./ha ili Ranman SC u količini 0,2 lit./ha. Novijem pripravku protiv plamenjače Ranman SC obavezno dodati aktivator u količini 0,15 lit./ha.

Obavezno na sortama osjetljivim na crnu pjegavost u prvim zaštitama svim spomenutim fungicidima protiv plamenjače dodati pripravak Daconil 720 SC u količini 1,2 lit./ha ili Ortiva SC u količini 0,5 lit./ha. U usjevima bujnog razvoja cime krumpira prskalicama bez dodatne opreme utrošiti 400-600 litara škropiva/ha. Spomenuti pripravci imaju propisanu karencu za usjeve krumpira 14 dana. Od starijih pripravaka u prvim je zaštitama protiv plamenjače krumpira moguće koristiti Antracol Combi WP ili Melody Duo WP u količinama 2,5-3,0 kg/ha ili Equation PRO WG u količini 0,4 kg/ha.

Proizvođače krumpira također upozoravamo na dominantnog štetnika ove kulture, krumpirovu zlaticu (Leptinotarsa decemlineata), čije se prve ličinke zbog prohladnog razdoblja zabilježenog od 13. svibnja o.g., pojavljuju tek ovih dana, pa u narednom razdoblju očekujemo njihovu pojačanu štetnost na nezaštićenim usjevima. Stoga proizvođačima krumpira koji sjemenske gomolje pred sadnju nisu tretirali sredstvima na osnovi imidakloprida, (npr. Prestige 290 FS ili Macho) u propisanim količinama, upozoravamo na redovite preglede usjeva i pravovremeno suzbijanje ličinki krumpirove zlatice. Za suzbijanje ličinki zlatice preporučujemo pripravke navedene u Tablici 1. 

Tablica 1. Pripravci za suzbijanje krumpirove zlatice:

Skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena
Neonikotinoidi
tiametoksam
Actara 25 WG
0,06 kg/ha
tiakloprid
Calypso 480 SC
0,1 lit./ha
tiakloprid & deltametrin
Proteus OD
0,35-0,75 lit./ha
acetamiprid
Mospilan 20, Volley, Acelan, Wizzzaard
0,08-0,12 kg/ha
imidakloprid
Confidor 200 SL, Boxer, Rapid, Magnum, Kohinor, Dali, Congo
0,25-0,5 lit./ha
Naturaliti
spinosad
Laser
0,1-0,15 lit./ha
Inhibitori GABA receptora sinapsa
fipronil
Regent, Reactiv
20-25 g/ha
Regulatori razvoja kukaca
teflubenzuron
Nomolt SC
0,075-0,15 l/ha
lufenuron
Match EC
0,3 l/ha
Fenilkarbazoni
metaflumizon
Alverde SC
200-250 ml/ha

 Regulatori razvoja kukaca djeluju samo na mlađe stadije ličinki krumpirove zlatice.

 

Histogram 1. Utjecaj meteoroloških uvjeta na području Belice na primarne zaraze uzročnikom plamenjače (Phytophthora infestans) u prvih mjesec dana nakon nicanja krumpira (izvor iMetos Belica).

g1.jpg

 

Histogram 2. Utjecaj meteoroloških uvjeta na području Orehovice na primarne zaraze uzročnikom plamenjače (Phytophthora infestans) u prvih mjesec dana nakon nicanja krumpira (izvor iMetos Orehovica).

g2.jpg

 

krumpiriste.jpg

Na području Belice veću opasnost radi moguće prve ranije pojave plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) već u drugoj polovici mjeseca svibnja predstavljaju polja krumpira koja su nakon noći 3./4. svibnja o.g. bila poplavljena stajaćom vodom (foto OPG Dodlek Franjo).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
e-mail: milorad.subic@komora.hr

 

Pripremi za ispis