Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 11.05.2012.

Zbog kiše zabilježene u noći 3./4. svibnja zabilježili smo vrlo jaku primarnu zarazu uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis), a isto se ponovilo 7. svibnja o.g. kada je na većini mjernih lokaliteta u Međimurju palo između 12 i 18 mm kiše. Meteorolozi nove oborine najavljuju narednog vikenda, odnosno u danima 12. i 13. svibnja o.g., te ponovno 15. svibnja o.g.! Mladi plodovi jabuka i krušaka vrlo su osjetljivi na zaraze uzročnikom krastavosti, pa je potrebno redovito provoditi mjere zaštite, a oborine u količini većoj od 20 mm ispiru površinske organske pripravke! U osjetljivih sorata jabuke na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) bolest se jače razvija iz zaraženih prošlogodišnjih pupova, naročito na idaredu i jonagoldu. Stoga u nasadima gdje je od posljednje zaštite proteklo 7 dana preporučujemo obaviti preventivnu zaštitu nasada jabuka i krušaka.
 
Tablica 1. Mogući izbor pripravaka (fungicida) za zaštitu jabuka i krušaka od uzročnika krastavosti  nakon cvatnje:
Kemijska skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
površinski pripravci
kaptan
Merpan 80 WDG
Captan WP 50, Merpan 50 WDG, Stoper 50 WP
0,2 %
0,3 %
ditianon
Delan 700 WDG
Delan 500 SC
Delan SC 750
0,05-0,075 %
0,075-0,1 %
0,05 %
anilino-pirimidini
ciprodinil
Chorus 75 WG
0,02-0,03 %
strobilurini
krezokism-metil*
Stroby DF
0,02 %
trifloksistrobin*
Zato 50 WG
0,015 %
kombinirani
pirimetanil & flukvinkonazol*
Clarinet SC
0,1-0,15 %
ditianon & piraklostrobin*
Tercel WG
0,2-0,25 %
inhibitori biosinteze ergosterola (IBE)
difenkonazol*
Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC
0,013-0,015 %
fenbukonazol*
Indar EW
0,06 %
flusilazol
Punch 10 EW
0,024 %
*djelatne tvari uz krastavost suzbijaju i pepelnicu
 
Krajem cvatnje smo preporučili suzbijati prezimljujuću populaciju moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) i lisne uši (Aphidae), a kako smo još u prvoj dekadi svibnja bilježili još kritičan let prezimljujuće populacije moljca okruglih mina, potrebno je ponoviti njegovo suzbijanje. Let prezimljujuće populacija jabučnog savijača (Cydia pomonella) ili uzročnika "crvljivosti jabuke" je u središnjem dijelu Županije započeo 27. travnja o.g., a izrazito velika brojnost leptira je zabilježena od 29. travnja do 3. svibnja o.g. kada su i relativno tople noći s vrijednostima 15°C omogućile njihovu kopulaciju i odlaganje prvih jaja. Stoga pri izboru pripravaka za suzbijanje moljca minera prednost dajemo insekticidima koji ujedno učinkovito suzbijaju i vrlo ranu pojavu jabučnog savijača – uzročnika crvljivosti plodova!
 
Tablica 2. Dovoljno učinkoviti i dopušteni pripravci u integriranoj proizvodnji jabuka za suzbijanje moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella):
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
Acetamiprid*
Mospilan 20 SP
0,025-0,035
imidakloprid
Confidor 200 SL, Boxer, Rapid, Magnum, Kohinor, Dali, Congo
0,0375-0,05
tiakloprid*
Calypso 480 SC
0,02
fenoksikarb*
Insegar 25 WP
0,04
teflubenzuron*
Nomolt SC
0,1
spinosad
Laser KS
0,06-0,08
metoksifenzoid*
Runner SC
0,04-0,06
*djelatne tvari su u našoj zemlji registrirane i protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella)
 
Pregledima nasada u proteklih 5 dana samo na nekim lokalitetima i sortama bilježimo slabiju brojnost crvenog voćnog pauka, ali voćare upozoravamo na redovito praćenje njegove populacije.
Kako narednog vikenda i početkom idućega tjedna očekujemo prolazak hladnije fronte i zahlađenje preporučujemo navedenim pripravcima dodati folijarna hranjiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih-kiselina, vitamina i/ili morskih algi zajedno sa hranjivima sa naglašenim sadržajem fosfora i kalija!
Utrošiti barem 500-600 litara škropiva/ha, u rodnim nasadima uz uređaje bez dodatne opreme za rad.
 
mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
e-mail: Milorad.Subic@komora.hr
Pripremi za ispis