Uputa tržnim proizvođačima zimskog luka i proljetnog luka iz lučice 11.05.2012.

Protekle je jeseni zabilježeno iznadprosječno suho i toplo razdoblje, naročito tijekom mjeseca rujna i listopada, pa je sjetva zimskog luka obavljena u otežanim uvjetima.

 U zimi 2011./2012. je u okolici Čakovca zabilježeno umjesto očekivanih i prosječnih 285 mm tek nešto više od 170 mm padalina, a zbog golomrazica neki su usjevi tržnog luka uzgajanog iz sjemena u takvim uvjetima propali!

Nakon što je u prvih 25 dana mjeseca travnja zabilježeno prohladno, vjetrovito i povremeno kišovito razdoblje u zadnjim danima proteklog mjeseca i prvim danima mjeseca svibnja, a naročito u razdoblju od 29.4.-2.5. o.g., zabilježeno je iznadprosječno toplo, kada je najviša dnevne temperatura bila iznad 29°C, a noćne su vrijednosti pritom bile veće od 15°C. Ipak, u danima 3./4. svibnja i ponovno 7. svibnja 2012. godine zabilježili smo kišovito razdoblje, te je na nekim lokalitetima u središnjem dijelu Međimurja palo više od 75 mm kiše! Meteorolozi u narednim danima najavljuju mogućnost novih oborina, a vlažno i moguće prohladno razdoblje u narednim danima može pogodovati primarnom razvoju ove bolesti.

Za razliku od proteklih sezona u takvim uvjetima nismo zabilježili veći broj optimalnih dana za razvoj bolesti lišća zimskog i proljetnog luka uzgajanog iz lučice, pa znakove plamenjače ili peronospore (Peronospora destructor) još ne pronalazimo u usjevima luka u regiji.

 Ipak, proizvođače tržnog proljetnog luka uzgajanog iz lučice koji su usjeve krajem travnja i/ili početkom svibnja moguće navodnjavali kišenjem upozoravamo na redovite preglede usjeva, jer kada luka razvije više od 5-6 listova vrlo je osjetljiv na plamenjaču ili peronosporu. Ovo vrijedi i za polja zimskog i/ili proljetnog luka iz lučice ako se na dijelovima parcela u proteklim danima zadržala voda. Ova se bolest također prenosi skrivenim zarazama lučice.

Peronospora ili plamenjača luka se u proljeće u pravilu prvo pojavljuje na usjevima zimskog luka, a također je lučica za proljetnu sadnju značajan izvor zaraze. Iz oboljelih se polja plamenjača luka uspješno prenosi na udaljenosti 800-1.000 m zračne linije. Usjevi proljetnog luka iz sjemena koji imaju manje od 4 zelena lista još nisu previše ugroženi na napad ove bolesti. U usjevima proljetnog luka iz lučice moguće je započeti mjere zaštite od peronospore luka, a dopuštenje za primjenu u luku imaju neki pojedinačni bakarni fungicidi, ali sada preporučujemo kombinaciju mankozeba & benalaksila (Fantic-M WG) u propisanoj povišenoj količini (2,5 kg/ha uz propisanu karencu 28 dana), a od protekle 2011. sezone temeljem "Naputka za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za proširenje primjene sredstva za zaštitu bilja na male kulture i/ili male namjene" izdano je rješenje za primjenu fungicidima navedenim u Tablici 1.

Tablica 1. Proširenje dozvole organskim pripravcima protiv plamenjače u luku od 2011. godine: 

Pripravak
Bolest
Primjena
Karenca
Amistar 250 SC
plamenjača
1 lit./ha (4x)
(najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)
K=14 dana
Quadris SC
plamenjača
1 lit./ha (4x) (minimalni razmaci tretiranja 7 dana)
K=14 dana
Shirlan SC
plamenjača
0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)
K=7 dana
Ridomil Gold MZ Pepite
plamenjača
2,5-3,0 kg/ha (3x)
K=21 dan

Usjeve proljetnog luka iz sjemena tek nakon što razviju 4. pravi list, a naročito ako se nalaze u blizini zimskog luka ili proljetnog luka iz lučice također preporučujemo započeti štititi protiv plamenjače. Moguće je koristiti iste pripravke kao u proljetnom luku iz lučice, ali smanjiti količinu ili dozu za 25 %. Utrošiti 300-500 litara škropiva na hektar, a moguće je dodati sredstvo za poboljšanje prianjanja i kvašenja.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
e-mail: Milorad.Subic@komora.hr

Pripremi za ispis