Obavijest za voćare 11.05.2012.

Nasade jabuka i krušaka potrebito je zaštititi od krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, V. pyrina) koristeći se kombinacijom sistemičnih i preventivnih pripravaka.
 
Sistemični pripravci su: Indar 5EW, Systhane 12E ili Fond 12E, Punch10 EW, Scissor, Score 250EC i dr.
Preventivni su: Captan 80WG, Merpan 80VDG, Mankozeb, Delan 500SC, Dithane M45 i dr.
 
Pepelnicu (Podosphaera leucotricha) na jabuci suzbijati pripravcima na osnovi sumpora, zaražene vrhove mehanički odstranjivati i iznositi iz voćnjaka.
Kod korištenja fungicida obratiti pozornost na broj tretiranja aktivnom tvari koji je dozvoljen u tijeku jedne vegetacije.
 
Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) preporučujemo koristiti Calypso SC 480 ili Mospilan 20SP. Ovi insekticidi imaju djelovanje i na moljca kružnih mina (Leucoptera malifolinella).
Pripravke koristiti po preporuci proizvođača.
 
 
Mara Maglić dipl.ing. agr.
Pripremi za ispis