Mužnja krava

Mužnja krava treba proteći u što mirnijem ozračju i uz poštovanje određenih pravila. Sirovo mlijeko kao sirovina za daljnju preradu mora biti kvalitetno i higijenski ispravno. Kvaliteta mlijeka (mliječna mast i bjelančevine) ovise o hranidbi krava. Mikrobiološki sastav mlijeka (mikroorganizmi i somatske stanice) ovise o zdravstvenom stanju krava, higijeni mužnje i postupku s mlijekom u toku i nakon mužnje.

Važno

·         Redovito pratite izvještaje o kvaliteti i sastavu mlijeka.

·         Redovito provodite kontrolu mastitisa u staji korištenjem mastitis reagensa.

·         Krave posjeduju „unutarnji sat“ i ne vole promjene, stoga je važno s mužnjom uvijek započeti u isto vrijeme bez obzira na pomicanje sata (zimsko i ljetno radno vrijeme).

·         Redoslijed mužnje, ukoliko je moguće prvo bi trebalo pomusti prvotelke, zatim starije krave u ranoj laktaciji, a poslije njih ostatak stada. Bolesne krave treba musti posljednje.

·         Hormon oksitocin omogućuje ispuštanje mlijeka iz vimena, njegovo lučenje u krv počinje 20 do 60 sekundi nakon podražaja. Kod nekih krava već priprema za mužnju uzrokuje nekontrolirano ispuštanje mlijeka. Razina oksitocina u krvi pada nakon 8  minuta stoga je važno sve predradnje i samu mužnju provesti što brže.

nekontrolirano_ispu__tanje_mlijeka_nakon_pripreme_vimena_zbog_djelovanja_oksitocina1.jpg

·         Za vrijeme mužnje kravama je potrebno osigurati mir i tišinu, jer u slučaju nagle buke prestaje lučenje oksitocina a time pada i količina mlijeka.

·         Svaki dan prije mužnje potrebno je provjeriti na manometru da li su vrijednosti podtlaka u sustavu za mužnju unutar proizvođačkih specifikacija.

·         Svakih četiri do šest mjeseci potrebno je promijeniti sisne gume.

·         Jednom godišnje pozvati ovlaštenog servisera koji će testirati i podesiti: podtlačnu pumpu, pulsatore, vakuum metar i izmijeniti sve gumene i plastične potrošne dijelove.

kontrola_ispravnosti_muznih_uredjaja1.jpg

Kontrola ispravnosti muznih uređaja

Higijena muzača i staje

Muzač mora oprati ruke prije mužnje, mora biti čisto obučen i imati pokrivenu kosu (kapa ili marama). Čišćenje staje i hranjenje treba obaviti prije ili nakon mužnje nikako  tijekom mužnje zbog toga jer prašina i bakterije iz prašine mogu dospjeti u mlijeko. 

Redoslijed mužnje

Predmužnja

Prije pranja vimena i sisa potrebno je izmusti prvih nekoliko mlazova mlijeka iz svake sise vimena u posudu s crnim dnom. Na crnoj podlozi se najbolje uočava promjena boje mlijeka ili pojava grudica koje ukazuju na upalu vimena. U prvim mlazovima mlijeka ima najviše bakterija nikad ne započinjite mužnju pranjem vimena ili sisa jer će tako bakterije iz sisa ući dublje u vime.

predmuznja_u_posudu_s_crnim_dnom1.jpg

 Predmužnja u posudu s crnim dnom

Pranje vimena i sisa

Ukoliko vime nije jako zaprljano dovoljno je oprati samo sise, ako je vime jako nečisto potrebno je prvo oprati cijelo vime a potom sise. Pere se toplom vodom i sredstvom za pranje i dezinfekciju vimena. Ukoliko vime nije prljavo mogu se koristiti vlažne maramice s dezinficijensom ili aktivne pjene za čišćenje i dezinfekciju sisa. Nakon pranja i dezinfekcije sise i dio vimena iznad sisa potrebno je obrisati papirnatim ubrusom ili čistom i suhom krpom. Nikada ne koristiti jednu krpu ili ubrus za više krava. Pranje i masaža vimena daju snažan podražaj za lučenje mlijeka.

pranje_zaprljanog_vimena1.jpg

Pranje nečistog vimena

pranje_sisa_s_aktivnom_pjenom1.jpg

Pranje sisa aktivnom pjenom

Postavljanje sisnog sklopa

Unutar 60 do 90 sekundi od početka pripreme vimena za mužnju (predmužnja, pranje, dezinfekcija, brisanje) na vime je potrebno postaviti sisni sklop za mužnju. Prilikom postavljanja sisnog sklopa ne smije se dozvoliti da se sklop vuče po podu i tako usiše prljavštinu ili zrak. Ukoliko sustav za mužnju nema indikatore koji će pravovremeno prekinuti mužnju kod smanjenog protoka mlijeka potrebno je vizualno pratiti protok mlijeka u kolektoru i na vrijeme zaustaviti mužnju da bi se izbjegla slijepa mužnja. Smatra se da je slijepa mužnja glavni uzrok keratinizacije vrhova sisa i oštećenja kružnog mišića koji zatvara ulaz u sisni kanal.

postavljanje_sisnog_sklopa1.jpg

Postavljanje sisnog sklopa

Skidanje sisnog sklopa

Pri kraju mužnje treba svaku četvrt masirati odozgo prema dolje radi što potpunije mužnje. U vimenu uvijek zaostane manja količina mlijeka koje se ne može izmusti (rezidualno mlijeko). Prije skidanja sisnog sklopa potrebno je zaustaviti podtlak. Sisna jedinica ne smije se skidati s vimena dok je u njoj još podtlak jer to može dovesti do ozljeda kapilara u vimenu, u takvo vime puno lakše mogu ući bakterije i uzrokovati mastitis.

Nakon mužnje

Nakon skidanja sisnog sklopa potrebno je svaku sisu uroniti u sredstvo za dezinfekciju i mehaničku zaštitu sisa. Kružni mišić (sfinkter) koji zatvara ulaz u sisni kanal treba oko pola sata da bi se u potpunosti zatvorio što znači da u vime mogu ući bakterije pogotovo ako krava legne nakon mužnje. Korištenjem sredstava za mehaničku zaštitu sprječava se ulaz bakterija u vime.

uranjanje sisa u sredstvo za dezinfekciju1_1.jpg

Uranjanje sisa u sredstvo za dezinfekciju i mehaničku zaštitu

Pranje sustava za mužnju

Nakon završene mužnje sve dijelove sustava za mužnju (sisne čaše, cijevi i kante za sabiranje mlijeka) potrebno je isprati prvo izvana a potom iznutra u hladnoj ili toploj nikako vrućoj vodi. Vruća voda će izazvati lijepljenje bjelančevina mlijeka na sisne gume i cijevi za mlijeko.

Nakon ispiranja potrebno je cijeli sustav za mužnju oprati alkalnim (lužnatim) sredstvom za pranje (deterdžentom) i vrućom vodom. Kisela sredstva za pranje (deterdžente) potrebno je koristiti najmanje jednom tjedno jer ona otapaju kamenac i naslage metala.

Nakon pranja cijeli sustav treba dobro isprati vrućom vodom i ostaviti da se ocijedi i osuši.

Prije korištenja sredstava za pranje uvijek treba pročitati proizvođačke upute i treba ih se pridržavati po pitanju koncentracije i temperature vode.

ispiranje_sustava_za_muznju_toplom_ili_hladnom_vodom_odmah_nakon_muznje1.jpg

Ispiranje sustava toplom ili hladnom vodom odmah nakon mužnje

Postupak s mlijekom nakon mužnje

Hlađenje mlijeka sprječava kvarenje. Hlađenje se provodi u uređajima za hlađenje (laktofriz). Mlijeko je potrebno u što kraćem roku ohladiti na temperaturu od 4°C. Mlijeko je prije ulijevanja iz kanti u laktofriz potrebno procijediti. Za procjeđivanje mlijeka bolje je koristiti jednokratne filtere nego gaze ili krpe. Prostorija u kojoj je smješten laktofriz (mljekara) mora biti obložena keramičkim pločicama radi lakšeg pranja i dezinfekcije. U mljekari se drži oprema za mužnju između dvije mužnje. Nakon pražnjenja laktofriza isti je potrebno odmah oprati, za pranje laktofriza koriste se ista sredstva kao i za pranje sustava za mužnju (lužnata i kisela sredstva). 

laktofriz_1.jpg

Laktofriz

jednokratni_filteri_za_procijedjivanje_mlijeka1.jpg

Jednokratni filteri za procijeđivanje mlijeka

lijepo_uredjena_mljekara1.jpg

Uredna i čista mljekara

Pripremi za ispis