Obavijest o mjerama suzbijanja kruškine buhe u plantažnim nasadima 27.04.2012.

U prve dvije dekade mjeseca travnja zabilježeno je promjenljivo, prohladno, vjetrovito i povremeno kišovito meteorološko razdoblje, te je u središnjem dijelu Županije od 5. do 24. travnja o.g. zabilježeno 9 kišnih dana tijekom kojih je palo oko 55 mm kiše. Nažalost, u tri noći 1./2., zatim 8./9. i 9./10. travnja o.g. zabilježene su negativne vrijednosti temperature zraka koje su na visini 2 m dosezale -6,4°C, te smo zabilježili veće štete na svim voćnim vrstama od smrzavanja. Nakon prohladno-vlažnog razdoblja u narednim danima očekujemo porast dnevnih vrijednosti temperature na +26°C.

Kako je većina generativnih voćnih organa oštećene smrzavanjem u takvim nasadima nema potrebe za suzbijanjem tehnoloških nametnika koji oštećuju plodove, ali je potrebno nakon cvatnje suzbijati tzv. fiziološke štetnike voćaka, među kojima su najčešće lisne uši (Aphidae), a na kruškama se javljaju kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Na lokalitetu Sv. Urban kruškina buha se od proteklog vikenda razvija iz odloženih jaja na naličju lišća, te je 23. travnja o.g. na sorti viljamovka iz odloženih jaja razvijeno više od 60 % ličinki. Najavljeno toplije razdoblje sigurno će pogodovati ubrzanom razvoju ovih štetnih vrsta. Stoga u narednim danima preporučujemo u ranim jutarnjim ili večernjim satima, odnosno u doba dana kada pčele medarice intenzivno ne lete, primijeniti neki od insekticida koji učinkovito suzbijaju kruškinu buhu navedenih u Tablici 1:

Tablica 1. Pripravci registrirani u Republici Hrvatskoj za suzbijanje kruškine buhe:

Kemijska skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena
Regulatori razvoja kukaca
teflubenzuron
Nomolt SC
0,1 %
novoluron
Rimon 10 EC
0,05-0,06 %
Neonikotinoidi
tiametoksam*
Actara WG
0,02 %
Naturaliti
abamektin*
Kraft 18 EC
0,075-0,15 %
Vertimec EC**
0,08 %**

*djelatnim tvarima dodati mineralno ulje 0,25-0,5 %

**pripravak registriran za suzbijanje crvenog voćnog pauka na jezgričavim voćkama, ali istovremeno vrlo učinkovit na kruškinu buhu

Pripravci iz skupine neonikotinoida istovremeno suzbijaju voćne osice, moljce minera, štetne stjenice i pipe u voćarstvu, te umanjuju brojnost kruškine buhe. Ali, za suzbijanje brojnije populacije kruškine buhe najbolje rezultate daje primjena insekticida iz skupine naturalita uz veći utrošak škropiva.

Najbolje je kruškinu buhu suzbijati odvojenom aplikacijom od fungicida protiv gljivičnih bolesti, uz veći utrošak škropiva, barem 600 litara/ha metodom raspršivanja. Prije suzbijanja kruškine buhe pokositi cvatući podrast, jer su insekticidi na osnovi tiametoksama i abamektina vrlo otrovni i opasni za pčele. Obavezno ih koristiti u večernjim satima kada pčele ne lete.

Suzbijanje kruškine buhe preporučujemo također u manjim nasadima uz okućnice i/ili vikendice ako je štetnik u jačim populacijama bio zabilježen ranijih sezona.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
e-mail:
milorad.subic@komora.hr

Pripremi za ispis