Obavijest proizvođačima kukuruza 13.04.2012.

PROCJENA RIZIKA OD KUKURUZNE ZLATICE

Iskustvo je pokazalo da izbjegavanje šteta od kukuruzne zlatice ovisi prvenstveno o angažiranosti poljoprivrednih proizvođača u procjeni rizika i ispravnom planiranju sjetve kukuruza. Sva polja ponovljene sjetve kukuruza nisu nužno zaražena s kukuruznom zlaticom, koja može uzrokovati ekonomske štete te na svim poljima neće doći do šteta od ličinki. Temeljem praćenja visine populacije može se obaviti selekcija manje rizičnih polja na kojima se ponovljena sjetva može obaviti.

Na osnovi prikupljenih podataka u sklopu programa edukacije poljoprivrednika o kukuruznoj zlatici tijekom 2011. godine na području općine Gola izrađena je karta s gospodarski važnom populacijom štetnika. Karta će pomoći poljoprivrednicima prilikom odluke na kojim poljima ne treba ići u ponovljenu sjetvu kukuruza, odnosno ako je ona nužna na kojim poljima treba primijeniti neku od mjera suzbijanja ličinki (sjetva sjemena kukuruza tretiranog insekticidom registriranim za suzbijanje kukuruzne zlatice ili primjena granuliranih zemljišnih insekticida u trake).

karta_2011_zadnje.jpg

 

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@komora.hr
 
Pripremi za ispis