Obavijest poljoprivrednicima 12.04.2012.

U vrijeme sjetve proljetnih ratarskih kultura potrebno je upozoriti ponovo poljoprivredne proizvođače na poštivanje plodoreda a naročito se to odnosi na čest slučaj ponavljanja sjetve kukuruza po kukuruzu pogotovo kod poljoprivrednika koji obrađuju manje površine.

U proteklih 15-ak godina se na našim poljima pojavio štetnik kukuruzna zlatica koji je na pojedinim parcelama izazvao i veće štete. No u vrijeme ljeta i pojave polijeganja kukuruza – tzv. «gusjeg vrata» više nema mogućnosti zaštite i štete su velike. Preporuka je još uvijek primijeniti plodored i na taj način smanjiti brojnost ovog opasnog štetnika a time i štete a i njegovo daljnje širenje.

Mira Živković, dipl.ing.agr.
Pripremi za ispis