Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka u Međimurju 19.03.2012.

Zbroj prosječnih temperatura od početka ove godine do sredine mjeseca ožujka je dostigao vrijednosti 240°C, pa započinje otvaranje zimskih pupova dominantnih sorata u plantažnim nasadima jabuka. Po navedenoj sumi temperatura moguće je u narednim danima početak dozrijevanje prvih zimskih plodišta uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću. Ipak, smatramo da će zbog dugotrajnijeg nedostatka vlage potencijal oslobađanja prezimljujućeg potencijala ove bolesti biti slabiji nego narednih sezona. Manje oborine meteorolozi najavljuju tijekom sutrašnjeg dana! Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo obavezno pregledati razvojni stadij, a moguće je prije narednih oborina obaviti prvu zaštitu!
Budući se proteklih godina bakterijski palež (Erwinia amilovora) proširio na većini lokaliteta središnjeg i donjeg dijela Međimurja (isti nije uočen jedino na nekim područjima u gornjem dijelu Županije, npr. Štrigova, Gornji Mihaljevec, Sv.Juraj na Bregu), preporučujemo nakon zimske rezidbe obavezno tretiranje nekim od bakarnih pripravaka, a isto vrijedi za sve nasade krušaka zbog prezimljenja uzročnika krastavosti (Venturia pyrina) na rodnom volumenu krošnje.
 
Vlasnici plantažnih nasada jabuka i krušaka mogu za prvu zaštitu koristiti neki od bakarnih pripravaka (vidi Tablicu 1.). Nasade također pregledati na prezimljujuće populacije štitastih (Quadraspidiotus) i lisnih uši (Apidae), zimska jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus), te po potrebi dodati pripravak na osnovi mineralnog ulja ili biljnog repičinog ulja (npr. Bijelo Ulje EC ili Mineralno svjetlo ulje EC ili Prima EC) u propisanoj (pojačanoj) količini ili koristiti gotovu tvorničku mješavinu bakra i mineralnog ulja (vidi Tablicu 1.). Na lokalitetima gornjeg Međimurja tek buduće toplo razdoblje pogoduje pojavi prvih odraslih oblika jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum), pa tek krajem ožujka očekujemo njihovu regenerativnu ishranu, kopulaciju i odlaganje jaja u cvjetne pupove, a naročito u nasadima i manjim voćnjacima u blizini šume. Voćari koji su ranijih godina zabilježili štete od jabučnog cvjetojeda preporučujemo redovite preglede rodnih grančica na rubnim redovima nasada u doba dana kad temperatura bude veća od 15°C. Na lokalitetima u središnjem i donjem Međimurju suzbijanje jabučnog cvjetojeda u narednim zaštitama nasada jabuka neće biti potrebno.
Tablica 1. Bakarni pripravci dopušteni za primjenu u voćarstvu (prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća", koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede za 2012. godinu, a kojih su se dužni pridržavati voćari koji traže potpore iz mjera ruralnog razvoja za integriranu poljoprivrednu proizvodnju) (NN 25/12).
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena*
bakarni sulfat
Modra galica, Plavi kamen
0,5-1,5 %
bakarni oksid
Nordox 75 WG
0,1-0,2 %
bakarni oksiklorid
Bakreno vapno, Gypso, Kupropin WP, Neoram WG, Cupro Caffaro, Rame Caffaro WP
0,3-1,5 %
bakarni hidroksid
Champion WP i WG, Blauvit, Cuproline, Champion tekući, Kocide DF
0,3-1 %
bakar-hidroksid-kalcij sulfat kompleks
Bordoška suspenzija, Bordoška juha, Bordoška juha Caffaro WP
0,5-1,5 %
bakar-hidroksid-Ca-klorid kompleks
Cuprablau-Z, Cuprablau-Z Ultra
0,5 %
kombinacija bakra i mineralnog ulja
Crveno Ulje, Modro Ulje
1-3 %
*pri izračunu količine potrebnog sredstva za zaštitu bilja pročitati uputu za odabrani pripravak i prilagoditi starosti, razmacima sadnje, uzgojnom obliku i razvojnom stadiju voćne vrste i sorte! Na dozu ili količinu mineralnih ulja i ulja uljane repice utječe i fenološki stadij voćaka.
 
Tablica 2. Sredstva za kasno zimsko i(ili) rano proljetno suzbijanje štitastih uši i crvenog voćnog pauka na jabučastom voću:
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena*
mineralno ulje
Bijelo Ulje, Mineralno svjetlo ulje EC
3-4 %
ulje uljane repice
Prima ulje
1-2 %
kombinacija bakra i mineralnog ulja
Crveno Ulje, Modro Ulje
1-3 %
Vlasnike plantažni nasada bresaka i nektarina upozoravamo da je započeo stadij otvaranja pupova, a svaka naredna kiša može u ovom stadiju uzrokovati jače zaraze uzročnikom kovrčavosti lišća. Nakon otvaranja pupova na koštičavom voću više ne preporučujemo koristiti bakarne fungicide, pa je prema ranijoj preporuci dan ili dva prije naredne najavljene kiše moguće u breskvama i nektarinama koristiti organske fungicide, npr. Delan 700 WDG ili Chromodin ili Dodine S-65 ili Daconil SC 720 u propisanim koncentracijama protiv kovrčavosti lišća. Na šljivama i trešnjama je još uvijek moguće preventivno prije otvaranja pupova koristiti dopuštena bakarna sredstva, a na marelicama je preventivno već u stadiju roza pupova protiv paleži cvijeta (Monilinia laxa) koristiti dopušteni pripravke Signum DF ili Switch WG u propisanim koncentracijama.
 
mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
Pripremi za ispis