Demonstracija rezidbe lijeske u Daruvaru ponovo uspješna

Dr. Vujević je na ovoj edukaciji već drugu godinu uspješno zamijenio prerano preminulu kolegicu i savjetnicu Zdenku Korade, koja je demonstracije rezidbe lijeske u Daruvaru godinama vodila.

lijeska1.jpg

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji zasađeno je do sada oko 600 ha nasada lijeske od čega se oko 400 ha nalazi na području naše ispostave u Daruvaru, pa su ovakve edukacije za oko 100 proizvođača (na rezidbu ih se odazvalo preko 60), neophodne i obavezne.

U okviru demonstracije praktično je prikazan rad drobilice lješnjaka, ručni rad jednog proizvođača i njegovog prijatelja majstora koja odlično radi, kalibrira i drobi lješnjak u 6 frakcija i odvaja jezgru od ljuske.

lijeska2_stroj.jpg

Kapacitet ovog stroja je drobljenje 50 kg lješnjaka u ljusci na sat pri čemu se dobije oko 25 kg čiste jezgre. Stroj ovakvog kapaciteta koji je uz to financijski vrlo jeftin ima dovoljan kapacitet da zdrobi i očisti sav lješnjak sa nekoliko manjih obiteljskih gospodarstava.

Prpic_lijeska.jpg

Na plantaži je u praktičnom prikazu rezidbe načelnik Odjela za mehanizaciju, dipl.ing. Ivica Prpić demonstrirao rad električnih škara koje OPG Moulis sa svojih 85 ha zasađenih nasada u rezidbi i koristi.

Ovakav način praktične edukacije proizvođača koji su podigli višegodišnje nasade svake godine nailazi na odličan odaziv, što je i dodatni motiv predavačima i organizatorima da ovakav oblik edukacije i sljedeće godine nastave. 

Područni odjel HPK-a Bjelovarsko-bilogorske županije
                                                           Vlado Bistrović, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik
Pripremi za ispis