Demonstracija rezidbe

Paralelno s demonstracijom imali smo prilike upoznati se s načinom uporabe električnih škara za rez voćaka i vinograda, što su nam pokazali predstavnici poduzeća „Agra“ d.o.o. Implementacija novih tehnologija kroz rad s udrugama ponovo se pokazuje kao najuspješniji sustav prijenosa znanja. Voćari i vinogradari i sami su imali prilike upoznati se s radom škara. Kroz razgovor izražena je želja da i udruga nabavi komplet kojim bi se njezini članovi koristili naizmjenično, budući da je trenutna maloprodajna cijena prevelika za pojedinačnu nabavu. Većina vinogradara i voćara slaže se da je posao rezidbe time olakšan i ubrzan te vrlo efikasan. 

Područni odjel HPK-a Krapinsko-zagorske županije
Georg Gal, mr. ing. hort., viši stručni savjetnik
Pripremi za ispis