Seminar biljne zaštite u Opatiji

Organizator je znalački osmislio raspored tematskih cjelina po radnim danima, od čega kao najvažnije ističemo tri okrugla stola s temama:

1) „Farmersko sjeme i tavanuša: zablude i problemi“,

2) „Registracija sredstava za zaštitu bilja u EU i Hrvatskoj“,

3) „Provedba pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda – problemi i nedoumice“.

Kroz tri sekcije (Novosti iz fitofarmacije, Aktualni problemi u zaštiti bilja i Karantenski organizmi) održano je 37 izlaganja.

Uz aktivnu raspravu brojnih sudionika Seminara doneseni su i zaključci. Zaključci će biti proslijeđeni u nadležno Ministarstvo. Posebno raduje spoznaja da je na ovogodišnjem Seminaru u Opatiji bio znatan broj mladih agronoma, kao i studenata Agronomskog fakulteta. Svi se nadamo da će nove spoznaje sa Seminara uvelike pridonijeti općem napretku hrvatske poljoprivrede.

 
Područni odjel HPK Požeško-slavonske županije
Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
rukovoditeljica
 
Pripremi za ispis