Objavljen Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija

Potpora se dodjeljuje za organizaciju manifestacija na području Republike Hrvatske, i to za sljedeće kategorije manifestacija:

1. znanstveno-stručni skupovi, vezani uz područje poljoprivrede, prerade, sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda, očuvanja okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja,

2. gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe), vezane uz poljoprivredu, preradu, prehranu i ruralni razvoj,

3. lokalno-tradicijske manifestacije, vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda u naseljima do 10.000 stanovnika.

Korisnici potpore su organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

1. za znanstveno-stručne skupove – obrazovne, znanstveno-istraživačke ustanove te stručna udruženja, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora,

2. za gospodarske manifestacije – gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, trgovačka društva – konzultantske tvrtke registrirane za organizaciju sajmova, izložbi i dražbi.

3. za lokalno-tradicijske manifestacije – općine i gradovi, udruge i zadruge, lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG-ovi).

Potpora se ostvaruje putem sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu potpore organizatorima manifestacija, kojega raspisuje Ministarstvo poljoprivrede.

Javni poziv objavljuje se u »Narodnim novinama«, i na službenim web-stranicama Ministarstva (www.mps.hr). Ministarstvo raspisuje Javni poziv jednom godišnje za prikupljanje prijava u dva kruga, i to:

– u I. krugu, za manifestacije koje se održavaju u prvom polugodištu tekuće godine (od 1. siječnja do 30. lipnja),

– u II. krugu, za manifestacije koje se održavaju u drugom polugodištu tekuće godine (od 1. srpnja do 31. prosinca). 

Korisnik može ostvariti pravo na potporu po jednoj manifestacije godišnje i to:

1. za znanstveno-stručne skupove, do 150,00 kn po sudioniku, ali ne više od 30.000,00 kn po skupu,

2. za gospodarske manifestacije, do 300,00 kn po izlagaču, ali ne više od 45.000,00 kn po manifestaciji,

3. za lokalno-tradicijske manifestacije, do 5.000,00 kn po manifestaciji.

Za istu manifestaciju pravo na potporu može ostvariti samo jedan Korisnik.

Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija

 

Pripremi za ispis