Donesena nova pravila EU za organsko vino

Nakon glasanja na SCOF-u, povjerenik EU za poljoprivredu i ruralni razvoj Dacian Ciolos izjavio je: “Drago mi je što smo napokon sklopili sporazum o tom pitanju, jer bilo je važno usuglasiti pravila koja će jamčiti transparentnu ponudu potrošačima koji se sve više zanimaju za organske proizvode. Zadovoljan sam što donosimo pravila koja povlače jasnu crtu između konvencionalnog i organskog vina – kao i u slučaju drugih organskih proizvoda. Kupci sad mogu biti sigurni da će se svako „organsko vino“ proizvoditi uz stroža pravila proizvodnje.

Prednosti su novih pravila poboljšana transparentnost i prepoznatljivost. Ona će ne samo olakšati promet na unutarnjem tržištu, nego će i ojačati položaj organskih vina EU u međunarodnim okvirima budući da su mnoge druge vinorodne zemlje (SAD, Čile, Australija, Južna Afrika) već uspostavile standarde za organska vina. Zahvaljujući ovom zakonu, organski uzgoj u EU sada je potpun i obuhvaća sve poljoprivredne proizvode.

Novi propis predstavlja podskup enoloških djelatnosti i tvari za organska vina, određenih Uredbom 606/2009 Organizacije zajedničkog tržišta vina (Wine Common Market Organisation (CMO)). Na primjer, sorbinska kiselina i smanjenje koncentracije sulfita neće biti dopuštene, a razina sulfita u organskome vinu mora biti barem 30-50 mg po litri niža nego kod njihova konvencionalnog ekvivalenta ovisno o ostatku sadržaja neprevrela šećera. Osim tog podskupa specifikacija, bit će primijenjena i opća pravila proizvodnje vina određena vinskim odredbama CMO. „Organsko vino“, kao i kod spomenute prakse proizvodnje vina, mora se dakako proizvoditi iz organskoga grožđa – kao što je određeno Uredbom 834/2007.

Pozadina

Ne postoje EU pravila ni definicija „organskog vina“. Samo grožđe može biti certificirano kao organsko i trenutno se dopušta samo navođenje „vina načinjenog od organskoga grožđa“.

Godine 2004. Komisija se Organskim akcijskim planom obavezala da će sastaviti specifična organska pravila za cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju, uključujući proizvodnju vina. U sklopu toga financiran je istraživački projekt „OrWine“ pod okriljem 6. okvirnog programa. Na temelju svojih istraživanja, zakonski prijedlozi za definiranje organskoga vina prvi su put izneseni na Stalnom odboru za organski uzgoj (SCOF) u lipnju 2009., ali su ostali u mrtvoj točki te su u lipnju 2010. povučeni. Rad je nastavljen 2011. te je nacrt 8. veljače 2012. dobio odobrenje SCOF-a.

Ključni dijelovi prijedloga

Nova pravila o organskim pravilima proizvodnje vina donose tehničku definiciju organskoga vina, usklađenu s organskim ciljem i načelima izloženima u Uredbi Vijeća (EC 834/2007) Organska proizvodnja. Odredba ukazuje na enološke tehnike i tvari koje treba autorizirati za proizvodnju organskoga vina.

One uključuju ukupni sadržaj sumpornog dioksida određen na 100 mg po litri za crno vino (150 mg/l za konvencionalno) i 150mg/l za bijelo/rosé (200 mg/l za konvencionalno), s 30mg/l diferencijala gdje ostatak sadržaja neprevrela šećera iznosi više od 2g po litri.

Izvor: Europska komisija

 

 

 

Pripremi za ispis