Što s ambalažom od utrošenih sredstava za zaštitu bilja?

Postupanje s ambalažom propisano je Zakonom o otpadu (NN, 178/04. i 60/2008.) koji određuje da je otpad svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Posebni je postupak s opasnim otpadom u koji se ubraja i ambalaža od sredstava za zaštitu bilja, gdje zakonodavac u članku 36. Zakona o otpadu kaže da su proizvođači koji stavljaju u promet opasne tvari dužni na vlastiti trošak organizirati odvojeno skupljanje otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima i uporabu njezinih vrijednih svojstava predajom ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje takve ambalaže. Kao metoda obrade preporučuje se kontrolirano spaljivanje ovakve ambalaže u spalionicama opasnog otpada.

Kako pravilno rukovati s ambalažom od sredstava za zaštitu bilja? 

1.         Ambalažu od tekućih sredstava za zaštitu bilja nakon upotrebe treba isprati najmanje tri puta (trostruko ispiranje), a tekućinu od ispiranja dodati u spremnik prskalice ili atomizera. Pravilno isprana ambalaža minimalna je opasnost za ljude i okolinu.

2.         Ambalažu od krutih sredstava za zaštitu bilja treba potpuno isprazniti, da bi njezinu škodljivost što više smanjili. Vrećice se ne ispiru.  

Kako i gdje privremeno skladištiti ambalažu od sredstva za zaštitu bilja na poljoprivrednom gospodarstvu? 

Sukladno Zakonu o otpadu prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja može se privremeno skladištiti na poljoprivrednom gospodarstvu do godine dana.

Pravilno privremeno skladištenje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednom gospodarstvu podrazumijeva prostor za skladištenje koji zadovoljava minimalne uvjete:

•          prostor mora biti pod ključem i ne smije biti pristupačan djeci i domaćim životinjama,

•          ne smije se skladištiti u istom prostoru sa hranom, pićem, stočnom hranom i sličnim proizvodima. 

Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne smije se ostaviti u blizini njiva, zakopavati ili odbaciti u vodotoke. Spaljivanje otpadne ambalaže isto tako nije dozvoljeno zbog sagorijevanja otrovnih plinova. 

Što s ambalažom od sredstva za zaštitu bilja nakon privremenog skladištenja na poljoprivrednom gospodarstvu? 

Tvrtke članice CROCPA-e, Udruženja proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja u RH, u suradnji s ovlaštenom tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizirano prikuplja ambalažu od sredstava za zaštitu bilja. U CROCPA EKO MODEL-u se skuplja isključivo ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika sredstava za zaštitu bilja kako slijedi:

AM Agro, Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro (članovi Udruge CROCPA) + Genera d.d. (ravnopravni član projekta CROCPA EKO MODEL). 

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena.

Raspored skupljanja ambalažnog otpada

Prateći list

Upute za ispunjavanje Pratećeg lista 

mr. sc. Lada Bičak
Načelnica Odjela za zaštitu bilja
 
 
Pripremi za ispis