Studijsko putovanje Odbora za mesno i tovno govedarstvo

Sajam Agritechnica najveći je europski sajam poljoprivredne mehanizacije, izložbenog je karaktera i održava se od 1985. godine. Na prostoru od 320.000 m2 u 24 hale sajam je okupio 2700 izlagača iz 48 zemalja te privukao cca. 500.00 posjetitelja iz 88 zemalja. Prva dva dana sajma bila su predviđena za veletrgovce i medije, dok su ostali dani bili namijenjeni široj publici.

Hann_1.jpg

Hann_2.jpg

Važno je napomenuti da je Hrvatska gospodarska komora ove godine prvi put organizirala nastup na Međunarodnom sajmu poljoprivredne mehanizacije Agritechnica, koji se održavao od 13. do 19. studenoga 2011. godine u Hannoveru.
Tom su prilikom svoje proizvode predstavila četiri hrvatska proizvođača: Hittner d.o.o., Bjelovar; Megametal d.o.o., Nedelišće; Standard MIO d.o.o. Osijek ; Labinprogres TPS d.o.o., Labin.

Što su članovi Odbora naučili iz ovog studijskog putovanja osim što su bili na izletu u dalekom Hannoveru?

Hann_3.jpg

Proizvodnja hrane, pogotovo na većim posjedima, nezamisliva je bez raznovrsne i kvalitetne mehanizacije. Nema uspješne proizvodnje bez suvremene mehanizacije i njezine pravilne primjene.

Međutim, ako se mehanizacija nepravilno primjenjuje ili je nema dovoljno, ili je loše kvalitete, posljedice mogu biti znatne, a odražavaju se u sljedećem:

·         povećano sabijanje zemljišta,

·         loše izvođenje obrade, sjetve i njege,

·         mehaničko oštećenje biljaka i plodova biljaka, povećani gubici pri žetvi,

·         izvođenje agrotehničkih operacija izvan optimalnih rokova (zakašnjenja) i „zagađenje“ zemljišta, vode i zraka štetnim materijama iz ispušnih plinova ili bez kemijske zaštite.

Prekomjerno sabijanje zemljišta izazvano mehaničkim djelovanjem kotača i radnim tijelima poljoprivrednih strojeva narušava odnos zraka i vode u zemljištu.
Pri tome se povećava otpor razvoju korijena biljaka i stvaraju vrlo nepovoljni uvjeti za odvijanje mikrobiološke aktivnosti, što se negativno odražava na osiguranje elemenata plodnosti zemljišta: hrane, vode, kisika i drugoga.
Kvaliteta obrade, sjetve i njege usjeva utječe na ostvarivanje prinosa i kvalitete proizvoda svih biljnih vrsta.

Tako je utvrđeno da nekvalitetna obrada zemljišta smanjuje prinos za 15-25%, loše izvedena sjetva 10-15%, a nekvalitetna mehanička i kemijska njega i zaštita mogu prepoloviti prinos.

Mehaničko oštećenje biljaka pri izvođenju agrotehničkih operacija izazvano izborom neodgovarajućih strojeva ili neadekvatnim korištenjem utječe na prinos usjeva. Oštećenje plodova pri izvođenju agrotehničkih operacija direktno utječe na smanjenje prinosa i kvaliteta proizvoda. Oštećenje se događa ponajviše pri žetvi, transportu i doradi, posebno kod sjemenskog materijala i povrća. Kod nekih biljnih vrsta utvrđeno je oštećenje plodova od 25 do 35 %.
Gubici plodova pri žetvi, kao rezultat nesavršenosti strojeva ili lošeg izbora režima rada javljaju se kod svih biljnih vrsta. Tako su utvrđeni gubici kod pšenice do 5 %, sjemenskog kukuruza oko 7 %, šećerne repe oko 8 %, a kod nekih povrtlarskih kultura i preko 20 %, što je znatno više od dopuštenih vrijednosti.
Pouzdanost i količina mehanizacije utječu na mogućnost obavljanja agrotehničkih operacija u optimalnim rokovima. Tehnološke operacije, kao što su sjetva, njega, žetva i druge, moraju se izvesti u najpovoljnijim agrotehničkim rokovima, što je osnova ostvarivanja većih prinosa i kvalitetnijih proizvoda.Produženje rokova, pogotovo pri izvođenju kemijskih tretmana i branja, može utjecati na znatno smanjenje prinosa većine biljnih vrsta.
„Zagađenje“ zemljišta, vode i zraka štetnim materijama i ispušnim plinovima nastaje zbog loše podešenosti poljoprivrednih strojeva za zaštitu bilja i sistema motora, loše odabranog režima rada i povećanje potrošnje goriva.

Prema tome, u cijelom tehnološkom procesu proizvodnje i dorade proizvoda mehanizacija je ključni faktor u ostvarivanju većih prinosa, bolje kvalitete i povećanja ekonomičnosti proizvodnje.

Koristim priliku da zahvalim svim članovima Odbora na dostojanstvenu prezentiranju HPK, a napose članovima Odbora koji su vrhunski odradili organizaciju studijskog putovanja u Hannover.

 

 Područni odjel HPK Bjelovarsko-bilogorske županije
Josip Komljenović, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik
Tajnik Odbora za mesno i tovno govedarstvo Hrvatske poljoprivredne komore

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis