Završio ciklus predavanja o višestrukoj sukladnosti za poljoprivrednike u Koprivničko-križevačkoj županiji

Sustav savjetovanja poljoprivrednika provodi se s ciljem edukacije i osposobljavanja poljoprivrednika (korisnika izravnih plaćanja) za ispunjavanje uvjeta višestruke sukladnosti vezanih uz:

podizanje razine svijesti o uvjetima višestruke sukladnosti;

potrebu za stjecanjem znanja i vještina u pogledu ispunjavanja uvjeta i primjene načela višestruke sukladnosti za korisnike;

obvezu poštivanje propisa koji se odnose na višestruku sukladnost,

a savjetovanje poljoprivrednika može pohađati nositelj i/ili članovi poljoprivrednog gospodarstva upisani u Upisnik te druge pravne i fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom djelatnošću.

Jedna je od metoda savjetovanja poljoprivrednika organizacija predavanja, prezentacija ili praktičnih predočenja. Stoga su tijekom prva tri mjeseca ove godine djelatnici Hrvatske poljoprivredne komore, Područnog odsjeka Koprivničko-križevačke županije organizirali predavanja u svakoj općini i sva tri grada na području Županije. Posjećenost predavanjima bila je zadovoljavajuća, pa je tako održano ukupno 35 predavanja na kojima su 1942 obiteljska gospodarstva upoznata s temama:

Agronet i izravna plaćanja;
Potpora dohotku;
Višestruka sukladnost i dobra poljoprivredna praksa;

Primjena sredstava za zaštitu bilja u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse i višestruke sukladnosti; Integrirana proizvodnja i Natura 2000.

Prosječna brojka od 55 nazočnih po predavanju pokazuje zainteresiranost poljoprivrednika za mogućnost ostvarivanja prava, ali i nužnost pridržavanja obveza propisanih zakonima i pravilnicima. Svi prisutni upisali su se u liste prisustvovanja predavanju, uz podatak o MIBPG-u.

„Kampanja“ informiranja još uvijek zapravo nije završila, jer za sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe koji do sada nisu stigli na neko od predavanja, navedene teme bit će prezentirane na tradicionalnoj petnaestoj manifestaciji „Dani travnjaka“ koja će se i ove godine 14. i 15. svibnja održati u Koprivnici na gradskom sajmištu, prema rasporedu događanja, koji će biti objavljen putem medija i na mrežnoj stranici Hrvatske poljoprivredne komore.

Područni odjel HPK-a Koprivničko-križevačke županije
Tatjana Međimurec, dipl. ing. agr.
Pripremi za ispis