Usprkos predavanjima i dalje nepoštivanje višestruke sukladnosti

Prošle jeseni, zbog prekomjerne količine oborina, na velikom broju oranica nije bilo moguće uzorati jesensku brazdu. Kukuruzovina je ostala na polju, a poljoprivrednici pale okovinu da si olakšaju zaoravanje ostataka. Zaboravljaju da su od ovegodine po Pravilniku o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (u DODATKU II uvjeti dobre poljoprivredne i okolišne prakse) uvjeti koji postaju obaveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja od 1. siječnja 2011. godine: zahtjevi o čuvanju tla od erozije, čuvanju organske tvari u tlu, briga o strukturi tla, minimalnoj razini održavanja tla i zaštiti iupravljanju vodama. U opisu zahtjeva za čuvanje organske tvari u tlu stoji da se ona održava primjerenim postupcima. Mjere koje mora provoditi obveznik, a to su podnositelji zahtjeva za izravna plaćanja i potpore ruralnog razvoja, a koje kontrolira kontrolno tijelo, jesu: „zaoravanje žetvenih ostataka, a ne njihovo spaljivanje. Spaljivanje žetvenih ostataka dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetočina“. Načela dobre poljoprivredne prakse u dijelu koji se odnosi na čuvanje plodnosti tla preporučuju zaoravanje žetvenih ostataka što uz plodored, zelenu gnojidbu i unošenje organskih gnojiva pridonosi biološkoj aktivnosti u tlu i povećanju organske tvari u tlu.

Usprkos stalnim upozorenjima, i dalje na terenu susrećemo sliku paljenja žetvenih ostataka pa bismo još jednom upozorili poljoprivrednike da to ne čine.

Osim toga, na polju je vidljivo još dosta nepobranog kukuruza, a kukuruzinac na parcelama u travnju predstavlja problem jer u prošlogodišnjim biljkama kukuruza ima kukuljica kukuruznog moljca. Proizvođači kukuruza svjedoci su da je na njihovim parcelama ovaj štetnik svake godine sve prisutniji. Biljke ostavljene na polju predstavljaju izvor zaraze kukuruznim moljcem. Zaoravanje žetvenih ostataka trebalo bi obaviti najkasnije do 15. svibnja, ali preporučljivo je da se to učini do sredine travnja kad imamo porast temperatura te nastaju uvjeti za razvoj ovog štetnika. Zaoravanje zaraženih žetvenih ostataka također spada u agrotehničke mjere koje se moraju provoditi po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 152/08), ali i po naputcima u tehnološkim smjernicama Integrirane proizvodnje u ratarstvu.

Ovim putem apeliramo na poljoprivredne proizvođače da što prije poberu kukuruz i zaoru kukuruzinac kako bi spriječili izlijetanje leptira kukuruznog moljca i njegovo daljnje širenje.

Područni odjel HPK-a Bjelovarsko-bilogorske županije:
Jadranka Berić, dipl. ing. agr.,viša stručna savjetnica
Iva Majhen-Vlašiček, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis