Dan polja DPP – dobra poljoprivredna praksa

OPG Pikija, osim što sudjeluje u primjeni DPP-a, budući su aplikanti za korištenje fonda APCP za izgradnju odlagališta za stajski gnoj.
Prezentirano je polje na kojem je zasijana kombinacija talijanskog ljulja, crvene djeteline i lupine, koja će poslužiti za sideraciju (zelenu gnojidbu).
Na prezentaciji su sudjelovali konzultanti Svjetske banke dr. sc. Sonja Karoglan, dr. sc. Darko Znaor, iz HZPSS-a dr.sc. Ivan Danjek, mag. ing. agr. Mara Bogović i dipl.ing.agr. Zita Ciler, iz Petrokemije mag. ing. agr. Ruža Vukadin, s Agronomskog fakulteta dr. sc. Željko Jukić, te ostatak tima APCP kojima se zahvaljujem na dolasku i podršci.

Područni odjel HZPSS-a Varaždinske županije

mag. ing. agr. Gordana Brečak, suradnica za nitrate
Pripremi za ispis