Održan sastank APCP tima

Dnevni red sastanka uključivao je:
 
1.  Pojedinačno izlaganje županijskih voditelja i savjetnika Svjetske banke
 –  Stanje aktivnosti od zadnjeg sastanka, novosti i procjena pokrivenosti dosadašnjim radom (HZPSS i APRRR)
–  M&E plan sa stavljenim ciljevima/vrijednostima (HZPSS i APRRR)
–  Identifikacija problema („uskih grla“) projekta i ponuda rješenja (HZPSS i APRRR)
–  Plan predavanja i prezentacije (APCP/DPP) za prosinac, siječanj i veljaču (HZPSS)
–  Suradnja s udrugama/zadrugama/tvrtkama (HZPSS)
 
2. Izlaganje-koordinator projekta
3. Izlaganje-M&E projekta
4. Rasprava
5. Zaključci
Svi sudionici sastanka održali su izlaganje u obliku PP prezentacija. Savjetnici za upravljanje nitratima iz projektnih županija Davor Antinac, Gordana Brečak i Katrin Gnjidić (HZPSS) iznijeli su stanje u njihovim županijama, prikazali mjesta dosadašnjih posjeta gospodarstvima, iznijeli plan predavanja za zimski period te naveli popis kolega i poslovnih subjekata s kojima u tome poslu planiraju suradnju. Također, dali su vlastito mišljenje o referentnim vrijednostima tablice monitoringa i evaluacije uz osvrt na moguća „uska grla“ njihova rješenja.

 Savjetnici za upravljanje darovnicom Svjetske banke Bonoventure Nikolić i Andreja Flis (APRRR) iznijeli su stanje aktivnosti od zadnjeg sastanka, novosti, također iskazali brojčane vrijednosti u M&E tablici. Uz navedeno, demonstrirali su dva prijedloga prezentacijskih paketa Investicijskog fonda koji će se koristiti na zimskim predavanjima od strane kolega iz HZPSS-a.

Voditelj jedinice za provedbu projekta Hrvoje Horvat u obliku prezentacije dao je osvrt/ocjenu na provedene aktivnosti od početka projekta. Predstavljena su glavna dostignuća kao i uočene slabe točke. Ukazao je na činjenicu da kompleksnost projekta zahtjeva organiziranost i učinkovitost u rangu „srednjeg managementa“ te predložio smjer prema kome bi se trebale provesti promjene u načinu rada.

Savjetnik za monitoring i evaluaciju projekta (M&E) Slaven Aljinović kratko je iznio stanje projekta i ukazao na kritične točke provedbe plana djelovanja.

                                                                                   Projekt Kontrole onečišćenja u poljoprivredi
Andreja Flis, dipl. ing. agr.,
savjetnica za upravljanje darovnicom Svjetske banke

Pripremi za ispis