Poljoprivredno savjetodavanje u Ogulinu

11:00 – 11:05             Uvod

11:05 – 11:25              Državni poticaji u poljoprivredi, Višnja Magdić, dipl. inž. agr., viši stručni savjetnik HZPSS-a

11:20 – 11:35              Županijski poticaji, Kristina Magdić, dipl. inž. agr.,  stručni suradnik za poljoprivredu Karlovačke županije

11:35 – 11:45              ARKOD, Ljubica Magdić, bacc. inž. agr., stručni suradnik HZPSS-a

11:45 – 11:55             FADN, Krešimir Fumić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik HZPSS-a

11:55 – 12:05              IPARD program, Krešimir Fumić, dipl. inž.agr, stručni savjetnik HZPSS-a

12:05 – 12:20             Rasprava

 

12:20 – 12:50             Pauza

12:50 – 13:05              Načela dobre poljoprivredne prakse u zaštiti tla, vode i zraka,  mr. sc. Mirna Ceranić – Sertić, viši stručni savjetnik HZPSS-a

13:05 – 13:15              Načela dobre poljoprivredne prakse u zaštiti životinja, Bernarda Kasunić, dipl. inž. agr., sručni savjetnik HZPSS-a

13:15 – 13:25              Nitratna direktiva, Marica Lončar, dipl. inž. agr., viši stručni savjetnik HZPSS-a

13:25 – 13:35              Hrvatska poljoprivredna komora, Ljubica Magdić, bacc. inž. agr., stručni suradnik HZPSS-a                      

13:35 – 13:45              Zakonodavstvo u zaštiti bilja, Margita Budiselić Kutle, dipl. inž. agr., HZPSS

13:45 – 14:00             Rasprava

Savjetovanje je organizirano za poljoprivrednike s područja grada Ogulina, te općina Josipdol, Tounj, Plaški.

Područni odjel Karlovačke županije HZPSS-a
mr.sc. Mirna Ceranić- Sertić., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis