Onečišćenje ozonom opada – ali ne posvuda

Na nesreću, napori oko suzbijanja razine ozona u Europi postižu samo ograničeni uspjeh. Iako posljednjih desetljaća u Europi konstantno opada emisija onečišćivača zraka koji dovode do stvaranja ozona, razina ozona ipak u mnogim zemljama ostaje najvećim dijelom nepromijenjena.

Novo izvješće Europske Agencije za okoliš (EEA) obrazlaže razloge ove prividne kontradikcije, koristeći pritom podatke Europske baze podataka o kakvoći zraka, AirBase, kao i računalne modele za istraživanje formiranja prizemnog ozona u Europi.

Ključni pokazatelji

  • Najdulja serija podataka u AirBase (14–16 godina) raspoloživa je za četiri zemlie. Iz dotičnih podataka proizlazi da je razina prizemnog ozona značajno opala u Nizozemskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, pri čemu je zabilježen pad tijekom devedesetih godina, nakon čega se razina stabilizirala. U Austriji i Švicarskoj nisu zabilježeni signifikantni trendovi.
  • Varijacije vremenskih uvjeta tijekom godine značajno utječu na godišnje razine ozona. Stoga diferenciranje utjecaja smanjene emisije ozonskih prekursora zahtijeva dugoročne serije podataka iz stabilnih nadzornih mreža. Na nesreću, opsežne vremenske serije u pravilu nisu raspoložive, osobito u južnoj Europi, gdje onečišćenje ozonom predstavlja veliki problem.
  • Nekoliko nepoznanica komplicira izradu modela razine ozona. Postoje značajne nesigurnosti vezane uz opseg i raspodjelu interkontinentalnih dotoka ozona i njegovih prekursora, kao i veličine i raspodjele emisije izoprena iz biljaka.
  • Važnost meteoroloških uvjeta u formiranju ozona ukazuje na također dovode do povećanja razine prizemnog ozona u mnogim područjima Europe.
  • Računalni modeli korišteni su za procjenu razine ozona koje bi porasle ako bi se smanjila emisija prekursora (prema izvješću zemalja) ili ako bi ostali konstantni na razini iz godine 1995. Razina ozona zabilježena u 18 zemalja diljem Europe u većoj je korelaciji s izlaznim modelom utemeljenim na pretpostavci smanjene emisije.
  • Prizemni ozon postao je problem cijele hemisfere, pa čak i globalni problem zagađenja zraka i klimatskih promjena. Smanjenje razine ozona treba postati integralni dio lokalnih, regionalnih i globalnih strategija i mjera koje se istodobno odnose na emisiju onečišćivača zraka i stakleničkih plinova.

Poveznice

Izvor: http://www.eea.europa.eu/highlights
Objavljeno: 20. srpnja 2009.

Prevela:
Katrin Gnjidić, dr. vet. med.
tehnički suradnik za nitrate na projektu Kontrole onečišćenja u poljoprivredi RH 
www.apcp.hr

Pripremi za ispis