Prikaz ljetne rezidbe kruške vilijamovke

Prikaz rezidbe vodio je prof. dr. sc.Tomislav Jemrić sa Zavoda za voćarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu koji je na postojećem nasadu prikazao kako provesti ljetni odnosno zeleni rez na krušci. Prisutnima je ukazao na važnost takvog zahvata kojim odstranjujemo mladice koje rastu prema unutra čime nam je krošnja bolje osvijetljena i prozračna.Tako su smanjeni uvjeti za razvoj bolesti i štetnika, a pogotovo kruškine buhe. Budući da se radi o nasadu gdje se provodi integrirana zaštita bile su prisutne prof. dr. sc. Božena Barić i doc. dr. sc. Tanja Gotlin-Čuljak sa Zavoda za zoologiju Agronomskog fakulteta. Uz prisutne voćare i djelatnike HZPSS-a Područne službe Krapinsko-zagorske županije, kao gosti bili su djelatnici Područne službe Zagrebačke županije.

Područna služba HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije,
Sandra Majsec,dipl. ing., stručni savjetnik

Pripremi za ispis