Još jedno ekološko maslinovo ulje

Kada smo ga prilikom zadnjeg posjeta njegovom masliniku pitali za razlog opredjeljenja na ekološku proizvodnju bez puno razmišljanja je rekao kako je uvjeren da najveći  broj bolesti kod čovjeka ima direktnu vezu sa kvalitetom hrane koju jede, odnosno sa ostacima rezidua kemijskih sredstava koja se koriste u agrotehnici, te da je to njegov isključivi razlog. Zahvalan je na poticanju i obuci koju je stekao kao član udruge „Orkula“ iz Biograda polazeći školu za maslinare, brojna predavanja, prikaze rezidbe, berbe i manifestacije u organizaciji Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Zadarske županije.

Zaštitna kemijska sredstva i mineralna gnojiva nemaju pristup u njegov maslinik, jer upravo kemijska sredstva koja se koriste za borbu protiv bolesti i štetnika i uporaba mineralnih gnojiva  najveća su smetnja održivom gospodarenju prirodnim resursima. „Smanjenjem primjene pesticida, umjetnih mineralnih gnojiva i drugihagrokemikalija možemo Zemlju sačuvati za buduće naraštaje i jesti dobru hranu“ rekao nam je Marino Mijat. U suzbijanju štetnika (maslinovog moljca, muhe, svrdlaša i ostalih) pomažu mu pripravci od vinske kvasine i šećera koji vise u posudama na svakom stablu masline i brojni grmovi lavande, ružmarina, kadulje, buhača i koromača koji služe kao domaćini brojnim kukcima – prirodnim neprijateljima  poznatih štetnika masline.

Od gnojiva u svom masliniku Marino Mijat koristi isključivo organsko gnojivo i to zreli ovčji gnoj koji nabavlja od Pere Ivankovića iz Ervenika čije stado ovaca je također u sustavu ekološke proizvodnje.

Nad ulazom u maslinik Marina Mijata nadvilo se je stablo mimoze za koju kaže da ga svake godine njena cvatnja upućuje na uzimanje škara za početak rezidbe. “Naime, razvrstavanje pupova poklapa se sa cvatnjom mimoze i zato nikada sa škarama ne ulazim prije nego ona procvjeta“ rekao nam je ponosni maslinar.

Pridržavajući se osnovnih znanja o ekološkoj proizvodnji maslina Marino Mijat uvelike doprinosi uspostavljanju prirodne biološke raznolikosti, a maslinovo ulje sa eko znakom koje prodaje po cijeni od 100 kn/lit zasigurno će pronaći put do potrošača i u ovo vrijeme recesije i smanjenog turističkog pohoda na našu obalu.

 

Gordana Dragun,dipl.ing.
Rukovoditelj Područnog Odjela Zadarske županije

Pripremi za ispis