Prikaz rezidbe šljive

Pokazna rezidba održana je u mjestu Pavlovec Ravenski na OPG-u Mladena Pavlica koje pod šljivom ima zasađeno 2,5 hektara. Dio nasada površine 1,5 ha je u rodu, a preostalih 1 ha zasađeno je u proljeće 2008, tako da je prikazana rezidba voćaka u rodu, te rezidba voćaka za formiranje uzgojnog oblika. Glavni dio sortimenta čine sorte Čačanska rodna i Čačanska ljepotica.
 
Prikaz rezidbe šljive održao je prof. dr. sc. Zlatko Čmelik sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Budući da površine zasađene šljivom na ovom području neprestano rastu interes voćara za ovakva događanja nije izostao.
 
 
PodručnI odjel HZPSS-a Koprivničko-križevačke županije,
Leon Golub dipl. ing. agr., stručni suradnik
Pripremi za ispis