Prezentacija ekoloških pripravaka za zaštitu bilja i stimulaciju rasta

Proizvode je predstavio i primjenu objasnio Zdenko Fresse iz Ekoprotect d.o.o. Pece pored Budinšćine.  U paleti proizvoda zastupljeni su pripravci koji se koriste za stimulaciju rasta biljaka, zaštitu od štetočinja u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu i cvjećarstvu. Proizvodi su na bazi morskih algi, životinjskog proteina i na biljnoj bazi, djelotvornim tvarima preslice, komorača i dr. Prošle godine na području Ivanca g. Sever tretirao je vinograd eko-pripravcima prema programu tvrtke Biofa. Postignuti su vrlo zadovoljavajući rezultati unatoč velikom pritisku bolesti zbog nepovoljnih klimatskih prilika za vinogradarstvo. Proizvodi se bez prijelaznog perioda mogu primjenjivati u nasadima koja su prethodno bila tretirana kemijskim pripravcima za zaštitu bilja.

Područnia služba HZPSS-a Varaždinske županije,
Gordana Lovrec, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za zaštitu bilja
Pripremi za ispis