ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE NATJECATELJA U ORANJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Skupštinu je otvorio i pozdravio sve prisutne predsjednik Udruge Ivica Kalistović, djelatnik Područne službe HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije. Zahvalio se nazočnima na dolasku i zaželio im sreću u daljnjem radu. Zatim je tajnik Udruge Đuro Cerovčec, također djelatnik HZPSS-a podnio izvješće o radu Udruge za 2008. godinu. Financijsko izvješće za proteklu 2008. godinu podnio je predsjednik Kalistović. Izvješće je podijeljeno svim prisutnim članovima. Iz tih materijala se moglo iščitati da je Udruga uspješno djelovala i da je konačni saldo pozitivan.
lan rada Udruge za 2009. godinu izradio je tajnik Đuro Cerovčec, u kojem je navedena želja da se što više članova Udruge uključi u rad Udruge, na njima prihvatljiv način. Sva izvješća su prihvaćena jednoglasno.
astavku Skupštine prihvaćena je inicijativa da se promijeni adresa Udruge, kako ne bi došlo do lutanja pošte za Udrugu i kako bi se pravovremeno reagiralo na upućene dopise. Odlučeno je da buduća adresa Udruge bude Ulica Toljani 8, Drenovci. Zatim se raspravljalo o članskim iskaznicama. Predočen je dizajn iskaznice sa logotipom Udruge, imenom člana, ovjerom o plaćenoj članarini, numeracijom svake iskaznice. Glasovanjem je prihvaćeno da se može ići sa tiskanjem takvih članskih iskaznica.
Iduća točka dnevnog reda bila je vezana za 7. natjecanje orača Vukovarsko-srijemske županije. Prihvaćen je prijedlog da domaćin bude Općina Tovarnik. Zatraženo je od budućeg domaćina da se pismeno očituje radi organizacije natjecanja. U taj posao se trebaju uključiti i ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave, kao i sponzori i mediji.
Pod točkom 7. Razno vodila se diskusija o nabavci natjecateljskih plugova, edukaciji natjecatelja, povećanju kvalitete oranja, podešenosti plugova sa traktorima i slično. Došlo se do zaključka da samo dobro usklađen odnos između čovjeka, stroja i zemljišta donosi uspjeh. Ukratko su dotaknute i teme o odlasku na državo i na svjetsko natjecanje orača.
Nakon konstruktivnih rasprava predsjednik je zaključio Skupštinu i pozvao sve na mali domjenak. Uz slavonske delicije nastavilo se sa druženjem u ugodnoj i opuštenoj atmosferi.

 

 

Područna služba HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije,
Đuro Cerovčec, dipl. ing.a gr., stručni savjetnik za mehanizaciju

 

Pripremi za ispis