53. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE

Okupilo se oko 700 sudionika, uglavnom zaštitara iz područja agronomije i šumarstva, te članova Hrvatskog društva biljne zaštite.

Seminar je otvorio državni tajnik Srećko Selanec, u ime Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja nakon čega je riječi pozdrava uputio i dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.Davor Romić i predsjednica Bosanskog društva biljne zaštite.

Tijekom seminara održana je promocija novih magistara i doktora znanosti iz područja zaštite bilja koji su to postali od prošlogodišnjeg seminara kao i podjela plaketa i priznanja za doprinos radu HDBZ.

Radni dio seminara sadržavao je 5 sekcija podijeljenih na dva dana. Sekcija Entomologija sadržavala je 14 predavača, a Herbologija 6 predavača. Drugi dan seminara podijeljen je na šumarski dio i agronomski u kojem je sudjelovalo 11 predavača iz sekcije Fitopatologija, te su predstavljena su novo registrirana sredstva za zaštitu bilja u RH od strane Državnog zavoda za zaštitu bilja. Ovim putem čestitamo im uspješnih 100 godina rada. Sekcija Industrija sa svojih 13 izlagača predstavila je svoje novitete dostupne na našem tržištu. Nakon svakog predavanje uslijedila je rasprava i brojna pitanja vezana na određene tematike. Zapažena izlaganja na ovogodišnjem seminaru održali su Mirna Ceranić-Sertić, Željkica Oštrkapa-Međurečan i Milorad Šubić službenici HZPSS-a. Održana su i dva okrugla stola, prvi na temu „Novi postupak registracije sredstava za zaštitu bilja u RH“ i drugi na temu „Zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja“ nakon kojeg se razvila vrlo živa rasprava.

Ova godina bila je izborna za HDBZ. Na godišnjoj skupštini izabrana je ponovno za predsjednicu društva prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić te članovi upravnog odbora.

Područna služba HZPSS-a Virovitičko-podravske županije,
Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr., stručni suradnik

Pripremi za ispis