4. natječajni krug SAPARD programa

SAPARD program poseban je pretpristupni program za poljoprivredu i razvitak ruralnih područja. Usvajanje standarda u poljoprivredi i razvoju ruralnih područja iziskuje dodatna financijska sredstva za različita ulaganja. SAPARD program namijenjen je upravo za investicije koje trebaju pomoći usvajanju standarda Europske unije.

Od srpnja 2006. godine kada je raspisan prvi natječaj za dodjelu sredstava iz SAPARD programa, do veljače 2008. godine i trećeg natječajnog kruga, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja zaprimilo je ukupno 120 prijava.

Nakon administrativne provjere i kontrole na terenu odobreno je 36 projekata ukupne vrijednosti oko 259 milijuna kuna, dok je vrijednost ugovorene potpore iznosila oko 111 milijuna kuna.

Od ukupno raspoloživog iznosa namijenjenih sufinanciranju projekata za mjere 1. i 2., ostalo je raspoloživo oko 130 milijuna kuna za buduće korisnike.

U cilju iskorištenja raspoloživih sredstava, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi raspisalo je 4. krug natječaja za dodjelu sredstava iz SAPARD programa, i to za:

Mjeru 1: Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva (2.500,000,00 kuna po korisniku)
Sredstva se dodjeljuju za izvršena prihvatljiva ulaganja u Mjeri 1 za sljedeće sektore:
A) Sektor mlijeka (kravlje), mesa (goveđe, svinjsko i meso peradi) i jaja
B) Sektor voća i povrća
C) Sektor žitarica i uljarica

Mjeru 2: Unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribarskih proizvoda (10.000.000,00 kn po korisniku)
Sredstva se dodjeljuju za izvršena prihvatljiva ulaganja za sljedeće sektore:
A) Sektor mlijeka i mliječnih proizvoda
B) Sektor mesa
C) Sektor ribarstva
D) Sektor voća i povrća

Rok za podnošenje prijava počinje teći 21. veljače 2009. godine i traje do 21. travnja 2009. godine do zaključno 12,00 sati.

TEKST NATJEČAJA

Kontakt podaci za sve informacije o SAPARD programu:

 1. Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa
  e-pošta: sapard@mps.hr 
  telefon: 01/6109 -792
  fax:01/6106 – 909
  www.mps.hr 
 2. Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi
  e-pošta: info@dmssa.hr 
  telefon: 01/6002 – 742, 01/6002 – 743
  fax: 01/6002 – 852
  www.mps.hr
 3. Područni uredi Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu
  www.hzpss.hr 

Ured ravnatelja
Kristijan Jelaković, dipl. ing. agr.,
stručni savjetnik

Pripremi za ispis