PROGRAM RADA 4. ZNANSTVENO-STRUČNOG SAVJETOVANJA HRVATSKIH VOĆARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

PROGRAM RADA

Srijeda, 4. ožujka 2009.

 8.30            Prijam i akreditacija gostiju i sudionika u hotelu ˝Park˝ Rovinj

11.00           Svečano otvaranje 4. znanstveno-stručnog savjetovanja
                   hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem

                   Pozdravna riječ voditelja programa

                   Himna Republike Hrvatske

                   Minuta šutnje svim poginulim braniteljima u obrani Republike
                   Hrvatske i preminulim voćarima

                   Pozdravna riječ organizatora:
                   
Željko Banjavčić, dipl. ing., predsjednik HVZ-a
                   dr. sc. Ivan Katalinić, ravnatelj HZPSS-a

                   Pozdravi gostiju:
                   
domaćin, gradonačelnik grada Rovinja
                   Istarska županija
                   Zavod za voćarstvo
                   Hrvatsko agronomsko društvo
                   Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
                   Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike
                   Hrvatske

PLENARNA IZLAGANJA
Radno predsjedništvo. Ž. Prgomet, Božena Barić, F. Ivković

12.00           M. Antolović, Z. Miholić, Blanka Sinčić Pulić: Voćarstvo na
                   području Istarske županije – jučer, danas, sutra
12.20           V. Par: Smjernice razvoja voćarstva za razdoblje 2008.-2013.
1
2.40           M. Rakić: Organizacija tržišta voća
13.00           Božena Barić, T. Petrović: Zakon o integriranoj proizvodnji
13.20           I. Danjek: Dobra poljoprivredna praksa u Republici Hrvatskoj
RASPRAVA

14.00           SVEČANI RUČAK

Sekcija 1: POMOEKOLOGIJA
Moderatori: Z.Čmelik, Marija Petir, T. Čosić

15.30           M. Sraka, Janja Milković, I. Bratović, Ž. Prgomet: Utjecaj klime na
                   režim vlažnosti tla u Istri
15.40           I. Bartović: Ž. Prgomet, M. Sraka: Pedokemijska svojstva
                   zapadnog priobalja Istre sa aspekta mogućnosti poljoprivredne
                   proizvodnje
15.50           Marija Petir: Centar za šljivu i kesten
16.00           I. Kodrič: Pomološke karakteristike pojedinih sorata kestena
                   (Castanea sativa Mill.)
16.10           Jelena Ninić-Todorović, Sandra Bijelić, S. Cerović, Branislava
                   
Gološin, Z. Keserović, N. Magazin, Biserka Vračević: Suvremena
                   proizvodnja sadnica lijeske na poljoprivrednom fakultetu
                   u Novom Sadu
16.20           Branka Levaj, T. Jemrić: Uzroci i posljedice nepravilnog
                   dospijevanja bresaka i nektarina
16.30           B. Duralija: Dinamika dozrijevanja sorte jagoda Clery u različitim
                   sustavima uzgoja
16.40           Z. Keserović, V. Ognjanov, S. Cerović, Branislava Gološin,
                   Biserka Vračević, Sandra Bijelić, N. Magazin: Sorte voćaka
                   stvorene na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
16.50           R. Miletić, M. Rakićević, R. Cerović, Marijana Pešaković: Rodnost
                   i važnije
osobine sorti šljive poznijeg vremena sazrijevanja
ODMOR

17.30           Z. Miholić: Iskustva u uzgoju trešanja u Istri
17.40           S. Ćosić-Dragan: Trešnja
17.50           Z. Kljaković: Novi momenti u proizvodnji trešnje u RH
18.00           Z. Čmelik, Jelena Ugarković, Mira Radunić: Poremećaji u
                   diferenciranju cvijeta i razvoju ploda trešnje
18.10           V. Cukon: Uzgoj breskve u Istri
18.20           P. Vujević: Nove tehnologije i sorte šljive
18.30           S. Štambuk, Ž. Španjol, M. Vučetić: Zapostavljena pinija
                   (Pinus pinea L.)
18.40           Višnja Šimunović: Uzgoj jabuka na primjeru Južnog Tirola
18.50           Martina Skendrović Babojelić, N. Pavičić, T. Jemrić, Z. Šindrak,
                   Ana Kovač, Sandra Voća, T. Ćosić: Utjecaj kombiniranih načina
                   rezidbe na prirod, kemijski i mineralni sastav plodova jabuke sorte
                   ‘Elstar’
19.00           Z. Car, B. Duralija: Proizvodnja sadnica manje raširenih sorata
                   jabuka
19.10           F. Strikić, Mira Radunić, I. Pasković, Tatjana Klepo: Očuvanje
                   biodiverziteta
masline u Dalmaciji
19.20           Đ. Benčić, Z. Šindrak, Ž. Lanča: Morfološka razlika četiri tipa
                   Buže na lokaciji Vodnjan – Bale
19.30           Đ. Benčić, Z. Šindrak, Tereza Lolić: Istraživanje morfoloških
                   različitosti tipova sorte Lastovke u ekološkim uvjetima otoka
                   Korčule
RASPRAVA

Četvrtak, 5. ožujka 2009.

Sekcija 1: POMOEKOLOGIJA
Moderatori: Z.Čmelik, Ana Kovač, T. Čosić

 8.30            S. Lugli: Zaštita oplemenjivačkih prava, patentiranje i propagacija
                   sorti u Europi – pravila i perspektive moderne voćarske industrije
 9.00            R. Botta, F. Calizzano: Tehnike uzgoja i kvalitetna proizvodnja
                   lijeske
 9.30            G. Bounous, Gabriele L. Beccaro: Moderne tehnike uzgoja
                   kestena na mediteranu
10.00           Gabriele L. Beccaro, G. Bounous: Sitni plodovi i novi smjerovi
                   voćarenja na jugu Europe
RASPRAVA I ODMOR (Degustacija autohtonih istarskih proizvoda)

Sekcija 2: NOVE TEHNOLOGIJE
Moderatori: B. Duralija, Višnja Šimunović, B. Puškar

10.30           S. Dupljak: Proizvodnja bezvirusnog certificiranog sadnog
                   materijala
10.40           D. Lučić, F. Kotar: Vođenje voćarskoga tehnološkog dnevnika
                   – Fruit Discovery
10.50           Y. Raz, B. Žanko: Navodnjavanje i fertirigacija u voćarskoj
                   proizvodnji – agronomski, tehnički i ekonomski aspekti
11.00           T. Ćosić, I. Kovačević, T. Karažija, M. Poljak, L. Čoga, Sanja
                   Slunjski:Uzgoj trešanja u hidroponima
11.10           K. Dugalić, B. Puškar, Zorica Jurković, K. Brus: Utjecaj regulatora
                   rasta na vanjsku kakvoću plodova jabuka sorte Golden Delicious
11.20           A. Mesić, Marijana Vašara, B. Duralija, J. Barčić: Utjecaj bijelog
                   plastičnog malča na rodnost jagoda
11.30           D. Pamić: Maslinova komina kao organsko gnojivo
11.40           R. Tadić: Pregled ekološkog maslinarstva na sredozemlju i u
                   Hrvatskoj
11.50           I. Majhen: Važnost navodnjavanja i zaštita od tuče u voćarstvu
12.00           G. Ostojić: Regalis
12.10           S. Bračković, S. Walraven: Uzgoj trešnje na slabo bujnoj podlozi
RASPRAVA I ODMOR (Degustacija autohtonih istarskih proizvoda)

Sekcija 3: ZAŠTITA OD BOLESTI, ŠTETNIKA I KOROVA U VOĆARSTVU
Moderatori: Ž. Budinšćak, Božena Barić, D.Tolić

12.30           Ž. Budinšćak, R. Masten: Kestenova osa šiškarica
                   (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) novi štetnik pitomog kestena
12.40           Sanja Novak Agbaba: Zaštita šuma pitomog kestena u Hrvatskoj
12.50           J. Ražov, Božena Barić, T. Miklós: Prisutnost i štete vrsta
                   podporodice Cetoniinae u voćnjacima breskve u Ravnim
                   kotarima
13.00           M. Bjeliš: Suzbijanje maslininog moljca Prays Oleae bern
                   
pripravcima iz različitih grupa insekticida
13.10           Željkica Oštrkapa-Međurečan: Dominantni štetnici ploda jabuke iz
                   porodice Tortricidae
13.20           D. Tolić: Krastavost jabuke i mjere borbe u intenzivnim nasadima
13.30           I. Gomezelj: Mogućnosti proširenja registracija i uvođenja novih
                   pripravaka u zaštiti voćarskih kultura
RASPRAVA (Degustacija autohtonih istarskih proizvoda)

14.00           Slikanje sudionika ispred hotela ˝Park˝
RUČAK I ODMOR

Sekcija 4: MEHANIZACIJA I OPREMA U VOĆARSTVU
Moderatori: F. Ivković, I. Juras, Z. Lovrek

16.00           B. Railić, Z. Maličević, M. Babić, I. Marčeta: Aspekti isplativosti
                   testiranja uređaja za zaštitu bilja
16.10           F. Ivković: Racionalizacija berbe jabuka
16.20           I. Juras: Poljoprivredni strojevi u voćarstvu
RASPRAVA

Sekcija 5: EKONOMIKA VOĆARSKE PROIZVODNJE
Moderatori: M. Njavro, V. Par, M. Antolović

16.40           Ines Pohajda, U. Toić: Tržni red Europske unije u sektoru voća
16.50           S. Aljinović: Sljedivost voća i povrća kao izvor konkurentnosti
17.00           Ivka Veić, M. Gašparović: Racionalno upravljanje i proizvodnja na
                   malom posjedu
17.10           M. Njavro, V. Par, L. Hadelan, B. Duralija: Ekonomski učinci
                   
klimatskih promjena na voćarstvo u Hrvatskoj
17.20           L. Hadelan, V. Par, M. Njavro: Suvremene metode poslovnog
                   odlučivanja u voćarstvu
17.30           I. Blašković: Udruživanjem do uspjeha
RASPRAVA

Sekcija 6: SKLADIŠTENJE I PRERADA VOĆA
Moderatori: I. Mujić, Branka Levaj, Z. Miholić

17.50           Iva Prgomet, I. Mujić, Srđana Jevtić, Ž. Prgomet, Stela Jokić,
                   Slavica Dudaš: Utjecaj postupaka prethodne obrade na
                   osušenih smokava
18.00           Ana Kovač, Martina Skendrović Babojelić, Sandra Voća,
                   Ana-Marija Jagatić, Tatjana Klepo, Z. Šindrak: Čuvanje jabuka u
                   hladnjači sa kontroliranom atmosferom
18.10           Verica Dragović-Uzelac, Branka Levaj, Danijela Bursać
                   Kovačević, Maja Repajić: Primjena modificirane atmosfere u
                   pakiranju voća i povrća
18.20           M. Žakula: Načini sušenja voća, vrste sušara
RASPRAVA I ODMOR (Degustacija autohtonih istarskih proizvoda)

20.00           SVEČANA VEČERA

Petak, 6. ožujka 2009.

  9.00          Stručno-turistička vožnja po Istri
                  (Rovinj- Pula-Poreč-Motovun-Rovinj)
16.00          ZATVARANJE 4. ZNANSTVENO STRUČNOG SAVJETOVANJA
                  HRVATSKIH VOĆARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

 

Organizacijski Odbor

Pripremi za ispis