Studijsko putovanje u Italiju

Prvi dan posjete Južnom Tirolu, talijanske pokrajine u kojoj se uzgaja jabuka na oko 18.000 ha, što predstavlja 10 % ukupno proizvedene jabuke u Europi, te vinova loza na oko 12.000 ha, započeo je posjetom hladnjače u mjestu Neumarkt-Egna, na putu od Trenta prema Bolzanu.

Hladnjača je u vlasništvu tvrtke Neufrucht, koja udružuje 300 kooperanata – dioničara i koji u njene prostore dovezu i uskladište godišnje oko 2.500 vagona plodova jabuke. Tu se nalazi i jedna od najsuvremenijih linija za sortiranje i pakiranje jabuka.

Budući da je u tijeku bila berba sorte Gala, bili  smo u prilici vidjeti cijeli postupak od preuzimanja plodova u voćnjaku, transporta, do spremanja u pretkomoru za pothlađivanje prije sortiranja, vodene istovarivače box-paleta, vodene prijenosnike – kanale za transport sortiranih plodova, vodene utovarivače box-paleta i sve ostale sastavne dijelove takvog jednog modernog načina spremanja i skladištenja jabuka.

ita1.jpg  ita2.jpg

Ta prva faza sortiranja sastoji se u tome da se plodovi operu i odstrane eventualne druge krute čestice te da se klasiraju po obojenosti, a potom i po veličini (kalibriranje). Cijeli proces vodi se preko računala uz nazočnost samo jednog radnika i poslužitelja – viljuškarista. Nakon te operacije, jabuka se odvozi u komore na daljnje hlađenje, pakiranje tj. konfekcioniranje prema narudžbi kupca te distribuciju. U hladnjači je stalno zaposleno tek trideset ljudi, uz 50-tak sezonaca.

Nakon obračunskog razdoblja, cijena jabuke, koju proizvođač dobiva, kreće se od 25 – 35 centa/kg.

Posjet je nastavljena obilaskom nasada jabuka u okolici mjesta Neumarkt i Montan, starih 5 do 8 godina, koji su u punoj rodnosti.

U nasadima se održava uzgojni oblik vitko vreteno, razmaci sadnje su 2,70 x 0,60 m, na podlozi B-22, koja je još slabije bujnosti od podloge M9, s urodom od 5 do čak gotovo 10 vagona po 1 ha (nasad Jonagolda star 8 godina). Prema procjeni sudionika putovanja, preko 80 % nasada je pokriveno zaštitnom mrežom protiv tuče, svi nasadi se navodnjavaju kapanjem i imaju antifrost zaštitu od mraza te su svi u sustavu integrirane proizvodnje. Godišnje imaju 20 do 25 tretiranja. Zbog lakog i propusnog tla te velikog iznošenja hraniva ispiranjem, kalcizacija i prihrana se provode uglavnom folijarno i to do šest puta godišnje.

Cijena podizanja 1ha tako intezivnog nasada, uz natkrivanje zaštitnom mrežom te ugradnjom sustava za navodnjavanje i antifrosta, kreće se oko 70 000 eura.

 ita3.jpg  ita4.jpg

              Osam godina star nasad Jonagolda u                           Klubska sorta Civni Rubens
                kojem se očekivao urod od 100 t/ha

Od sorata, koje su zastupljene u nasadima, znatan dio otpada na Golden i Red Delicious, potom Pink Lady, Jonagold, Jonathan, Civni Rubens (klubska sorta).

Zahvaljujući utjecaju mediteranske klime, povoljnoj struji vjetrova, koji dah Mediterana odnose pod same Alpe, gotovo fascinantno je promatrati tu intenzivnu poljoprivredu i obrađenost gotovo svakog pedlja poljoprivrednog zemljišta. Naizmjenično pojavljivanje vinograda i voćnjaka, cijelim putem uz tok rijeke Adige, koja živopisno protiče tom dolinom, uvjerljivo svjedoči o ozbiljnosti bavljenja tim proizvodnjama kao vrlo važnom gospodarskom granom, a također i posebnom pristupu agraru, kako lokalne, tako i regionalne zajednice i napose cijele države.

 ita5.jpg  ita6.jpg

Stručni obilazak završio je posjetom rasadniku Gruber-Genetti Bamschule u mjestu Vivaio pokraj Verone, gdje su se sudionici putovanja upoznali s tehnologijom i uspješnošću proizvodnje 1,5 mil. komada voćnih sadnica, uglavnom jabuka različitih sorti i podloga. Proizvedene sadnice se dobrim dijelom izvoze u zemlje EU, a dio završi i na našim prostorima, po nabavnoj cijeni 4-6 Eura, ovisno o tome da li se radi o jednogodišnjoj ili dvogodišnjoj sadnici i da li je ona bezvirusna.

Odsjek HZPSS-a Karlovačke županije,
Ivan Banjavčić, dipl. ing. agr.,  stručni savjetnik

Ured ravnatelja HZPSS-a,
Višnja Šimunović, dipl. ing. agr., načelnica Odjela za hortikulturu

Pripremi za ispis