Treća radionica tržnog reda žitarica

Tema radionice bila je “Sustav distribucije roba iz javnih rezervi ugroženim slojevima stanovništva u EU” koju je izložio konzultant Jean-Bernard Lalanne uz J-Y Hugueta, voditelja komponente Projekta. Uspoređen je hrvatski sustav javnih rezervi s predstavljenim EU sustavom i napravljen plan izrade nacrta provedbenih postupaka distribucije ugroženim slojevima stanovništva.

Ured ravnatelja HZPSS-a,
dr. sc. Ivan Danjek, načelnik Odjela za ratarstvo

Pripremi za ispis