Objavljeni natječaji iz programa razvitka seoskog prostora

 

Dana 12. srpnja 2008. godine ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je temeljem članka 5. i 9. Pravilnika o provedbi programa razvitka seoskog prostora i Odluka o raspisivanju natječaja objavio natječaje za dodjelu novčanih potpora iz programa razvitka seoskog prostora, i to za mjere:

Mjera 2. Školovanje (srednje škole, edukacijski kampovi, stručna obuka) seoskih žitelja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka, koja ponajprije obuhvaćaju potporu: mladim poljoprivrednicima, školovanju, prekvalifikaciji i obuci, šumarstvu, raznovrsnim poljoprivrednim i drugim aktivnostima radi ostvarivanja dopunskih ili alternativnog izvora prihoda, ruralnom i lovnom turizmu i tradicionalnim obrtima, razvitku usluga u ruralnom prostoru;

Unutar ove mjere objavljeni su sljedeći natječaji:

 1. Sufinanciranje programa za opremanje objekata za provedbu prakse u srednjim poljoprivrednim, šumarskim, veterinarskim i ostalim strukovnim školama za 2008. (rok: do 21. rujna 2008.)
  (obrazac zahtjeva)
 2. Informatičko opismenjavanje poljoprivrednih proizvođača i ribara za 2008. (rok: do 15. rujna 2008.).
  (obrazac zahtjeva)
 3. Sufinanciranje obrazovanja članova udruga za 2008. (rok: do 18. kolovoza 2008.).
  (obrazac zahtjeva)

Mjera 4. Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova, koje ponajprije obuhvaćaju potporu: uspostavi strojnih prstenova (i njihovom razvoju), raznovrsnim poljoprivrednim i drugim aktivnostima radi ostvarivanja dopunskih ili alternativnog izvora prihoda, promociji kvalitetnih autohtonih proizvoda;

Unutar ove mjere objavljeni su sljedeći natječaji:

 1. Sufinanciranje razvojnih programa udruga proizvođača autohtonih proizvoda za 2008. (rok: do 21. kolovoza 2008.).
  (obrazac zahtjeva)
 2. Sufinanciranje rada uzgojnih organizacija za 2008. (rok: do 19. kolovoza 2008.).
  (obrazac zahtjeva)
 3. Sufinanciranje razvojnih programa udruga strojni prsten za 2008. (rok: do 18. kolovoza 2008.).
  (obrazac zahtjeva)

Mjera 5. Ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba i školjaka, privatne šume te uzgoj divljači (objekti i oprema za poljoprivrednu, akvakulturnu, šumarsku i lovačku proizvodnju), koja ponajprije obuhvaća potporu: investicijama na poljoprivrednim gospodarstvima, šumarstvu, poboljšanju ruralne infrastrukture vezano uz razvitak poljoprivrede

Unutar ove mjere objavljeni su sljedeći natječaji:

 1. Sufinanciranje naknade troškova stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj proizvodnji za 2008. (rok: do 31. listopada 2008.).
  (obrazac zahtjeva)
 2. Program razvoja akvakulture za 2008. (rok: do 15. rujna 2008.).
  (obrazac zahtjeva)
 3. Program uzgoja i plasmana cvijeća za 2008. (rok: do 15. rujna 2008.).
  (obrazac zahtjeva)

Mjera 6. Prerada, skladištenje i trženje poljoprivrednih, ribarskih i šumarskih proizvoda, koja obuhvaća potporu: investicijama na poljoprivrednim gospodarstvima, preradi poljoprivrednih proizvoda, šumarstvu, promociji vinskih i drugih turističkih cesta, promociji kvalitetnih autohtonih proizvoda;

Unutar ove mjere objavljeni su sljedeći natječaji:

 1. Program uređenja i opremanje objekata za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za 2008. (rok: do 15. rujna 2008.).
  (obrazac zahtjeva)
 2. Opremanje prodajnih mjesta namijenjenih za izravnu prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za 2008. (rok: do 11. kolovoza 2008.).
  (obrazac zahtjeva)
 3. Potpora proizvođačima teških svinja namijenjenih proizvodnji slavonskog kulena za 2008.(rok: do 15. rujna 2008.).
  (obrazac zahtjeva)

Mjera 8. Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti), koja ponajprije obuhvaća potporu: mjerama zaštite okoliša u području poljoprivrede i šumarstva, šumarstvu, obnovi opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina, mjerama uređenja zemljišta, obnovi i razvitku sela, raznovrsnim poljoprivrednim i drugim aktivnostima radi ostvarivanja dopunskih ili alternativnog izvora prihoda, poboljšanju ruralne infrastrukture vezano uz razvitak poljoprivrede, razvitku usluga u ruralnom prostoru;

Unutar ove mjere objavljeni su sljedeći natječaji:

 1. Sufinanciranje priključenja poljoprivrednog gospodarstva na osnovnu infrastrukturu za 2008. (rok: do 15. rujna 2008.).
  (obrazac zahtjeva)
 2. Sufinanciranje tematskih putova za 2008. (rok: do 15. rujna 2008.).
  (obrazac zahtjeva)

Mjera 9. Razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma, koja ponajprije obuhvaća potporu: preradi poljoprivrednih proizvoda, šumarstvu, obnovi opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina, mjerama uređenja zemljišta, ruralnom i lovnom turizmu i tradicionalnim obrtima, poboljšanju ruralne infrastrukture vezano uz razvitak poljoprivrede, promociji vinskih i drugih turističkih cesta, razvitku usluga u ruralnom prostoru;

Unutar ove mjere objavljeni su sljedeći natječaji:

 1. Poboljšanje turističke ponude na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za 2008. (rok: do 15. rujna 2008.).
  (obrazac zahtjeva)

Sve dodatne informacije o navedenim natječajima možete potražiti na službenim stranicama Ministarstva (http://www.mps.hr/natjecaji/natjecaj.asp?NID=230) ili u osobnim kontaktima sa djelatnicima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu na Vašem području.

 

Kristijan Jelaković, dipl. ing. agr.,
stručni suradnik za agroekonomiku

 

Pripremi za ispis