Natječaj za popunu radnih mjesta

1. Stručnog savjetnika za agroekonomiku u Odsjeku Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Brodsko-posavske županije s mjestom rada u Vrpolju
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti za rad:
– visoka stručna sprema agronomske struke smjera agroekonomika ili agrarna ekonomika
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje jednoga svjetskog jezika
– znanje rada na računalu
– položen vozački ispit

2. Stručnog savjetnika za zaštitu bilja u Odsjeku Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Zagrebačke županije s mjestom rada u Dugom Selu
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Uvjeti za rad:
– visoka stručna sprema agronomske struke smjera zaštite bilja
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje jednoga svjetskog jezika
– znanje rada na računalu
– položen vozački ispit

3. Stručnog savjetnika za zaštitu bilja u Odsjeku Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Grada Zagreba s mjestom rada u Zagrebu
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Uvjeti za rad:
– visoka stručna sprema agronomske struke smjera zaštite bilja
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje jednoga svjetskog jezika
– znanje rada na računalu
– položen vozački ispit

4. Stručnog suradnika za zaštitu bilja u Odsjeku Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Koprivničko-križevačke županije s mjestom rada u Križevcima
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Uvjeti za rad:
– stupanj prvostupnika ili stručnog prvo­stupnika agronomske struke smjera zaštite bilja i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili
– viša stručna sprema agronomske struke smjera zaštite bilja i najmanje četiri godine radnog iskustva u struci ili
– visoka stručna sprema agonomske struke smjera zaštite bilja i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje jednoga svjetskog jezika
– znanje rada na računalu
– položen vozački ispit

5. Vježbenika za radno mjesto stručnog suradnika za zaštitu bilja u Odsjeku Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Brodsko-posavske županije s mjestom rada u Novoj Gradiški
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Uvjeti za rad:
– visoka stručna sprema ili stupanj prvostupnika ili stručnog prvostupnika agronomske struke smjera zaštita bilja
– poznavanje jednoga svjetskog jezika
– znanje rada na računalu
– položen vozački ispit

6. Vježbenika za radno mjesto stručnog suradnika za zaštitu bilja u Odsjeku Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Istarske županije s mjestom rada u Puli
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Uvjeti za rad:
– visoka stručna sprema ili stupanj prvo­stupnika ili stručnog prvostupnika agronomske struke smjera zaštita bilja
– poznavanje jednoga svjetskog jezika
– znanje rada na računalu
– položen vozački ispit

7. Vježbenika za radno mjesto stručnog suradnika za zaštitu bilja u Odsjeku Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Virovitičko-podravske županije s mjestom rada u Orahovici
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Uvjeti za rad:
– visoka stručna sprema ili stupanj prvostupnika ili stručnog prvostupnika agronomske struke smjera zaštita bilja
– poznavanje jednoga svjetskog jezika
– znanje rada na računalu
– položen vozački ispit.

Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima iz natječaja bit će testirani iz struke, znanja stranog jezika i znanja rada na računalu. Na natječaj se mogu javite osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužan je uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu te dokaz ako su nezaposleni.

Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u zakonskom roku.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Fra Andrije Kačića Miošića 9, p.p. 150, 10 002 Zagreb, »Za natječaj«.
U prijavi je potrebno obvezno navesti redni broj i točan naziv radnog mjesta za koje se kandidat natječe.
Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • domovnicu ili dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • rodni list
  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje o radnom stažu ili ovjeren preslik radne knjižice
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela
  • dokaz o znanju stranog jezika
  • dokaz o znanju rada na računalu

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati, a o vremenu testiranja i izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu

Pripremi za ispis