Povijene biljke kukuruza – posljedica oštećenja korijena kukuruza od ličinki kukuruzne zlatice

2008_06_23_povijene_biljke.JPG
Povijene biljke u «konrolnim» redovima

Prošle su godine na području Koprivničko-križevačke županije uočene ekonomske štete od kukuruzne zlatice. Na parceli na kojoj je poljoprivredni proizvođač iz Novačke (općina Gola) lani uočio pojavu velike brojnosti odraslih kornjaša kukuruzne zlatice, u trećoj dekadi travnja posijan je kukuruz istog hibrida, iste partije sjemena, ali tretiran različitim insekticidima: Cruiser FS 350, Gaucho FS 600 i Poncho. Također je prilikom sjetve inkorporiran zemljišni insekticid Force 1,5 G.

2008_06_23_sjetva.JPG

2008_06_23_Force_D.JPG
Sjetva i inkorporacija zemljišnog insekticida

Naravno, na istoj je parceli posijano i sjeme kukuruza netretirano insekticidom (kontrola). U redovima kukuruza čije sjeme nije tretirano insekticidom sada možemo uočiti povijene biljke, a kad takvu biljku iščupamo, vidimo da je korijen oštećen. Ukoliko pogledamo pažljivije, možemo uočiti i ličinke kukuruzne zlatice.

2008_06_23_o__te__en_korijen.JPG
Oštećen korijen 

2008_06_23_neo__te__en_korijen.JPG
Neoštećen korijen

Kukuruzna zlatica izaziva štete prvenstveno kao ličinka hraneći se korijenom kukuruza tijekom lipnja.

2008_06_23_usporedba_o__te__en_i_neo__te__en_korijen.JPG
Oštećen i neoštećen korijen

Pripremi za ispis