Demonstracijska rezidba voća – Bjelovarsko-bilogorske županije

Unatoč hladnom vremenu pozorno su praćene rezidbe kruške, jabuke i breskve tijekom dva sata. Tijekom rezidbe dana su i uputstva vezana uz zimsku zaštitu voćaka od bolesti i štetnika kao i naputci vezani za gnojidbu.

Domaćin rezidbe bio je garešnički gradonačelnik Milan Sužnjević na svom voćnjaku koji ima stotinjak stabala kruške te nešto jabuke i breskve. Nakon obavljene pokazne rezidbe naš domaćin nas je ugostio sa svojim domaćim proizvodima na čemu smo mu izuzetno zahvalni.

Svi sudionici su bili zadovoljni i pokazali inicijativu za osnivanjem voćarsko-vinogradarske udruge na području Grada Garešnice.

Odsjek HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije
Jadranka Berić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis